Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn, december 2021

Hushållens boprisförväntningar dämpas något i december

Boprisindikator minskar med 1 enhet i december, från 44 till 43. På regional nivå ligger indikatorn mellan 39 och 48 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå om ett år stiger från föregående månad och ligger på 0,64 procent, en ökning med 0,10 enheter. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ligger på 7 procent, vilket är 1 procentenhet lägre än förra månaden. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för december 2021.

Läs hela rapporten här. 

Boprisindikatorn, 2003-2021

Mätningar sen 2003

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 43, vilket är en minskning med 1 enhet från förra månaden..

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger kvar på samma nivå som förra månaden, 54 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 11 procent, vilket är en ökning med 1 enhet från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser minskar med 1 enhet till 27 procent. Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att stiga till 0,64 procent. Det är en kraftig ökning med 0,10 enheter från föregående månad.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 7 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 1 procentenhet sedan förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån minskar med 1 enhet, från föregående månads 22 procent till 21 procent. Andelen som uppger att de har bunden ränta ökar med 2 enheter från 27 till 29 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån minskar med 1 procentenhet jämfört med föregående månad, till 16 procent.

Som vanligt skiljer sig regionerna åt i förväntningarna om framtida bostadspriser. I december ökar förväntningarna i endast en av de sex regionerna, medan de är oförändrade i tre och minskar i två jämfört med föregående månad. I Svealand utom Stockholm ökar indikatorn från 39 till 41. I Norrland minskar indikatorn med 5 enheter från 53 till 48 och i Stockholm minskar den med 2 enheter från 46 till 44. I Östra Götaland och Skåne ligger den kvar på samma nivå som föregående månad, 46 i båda regionerna, och i Västra Götaland ligger den kvar på 39.

SEB:s privatekonom Américo Fernández säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

”Ytterligare ett starkt bostadsår går mot sitt slut och den rådande energikrisen verkar inte påverka hushållens boprisförväntningar för det kommande året. Bokslutet för 2021 visar att hushållens syn på bostadspriserna ligger på ungefär samma nivå som före pandemins utbrott i början på 2020.”

”Skillnaden mellan hushållens och Riksbankens syn på reporäntan tar fart i december. Enligt hushållen verkar räntebotten vara förbi och den senaste tidens inflationsoro och Riksbankens egna besked om att en räntehöjning kan komma tidigare än aviserat verkar ha fått genomslag hos hushållen.”

Om undersökningen:

Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 30 november till 7 december. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn