Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn augusti 2023

Försiktig uppgång i hushållens boprisförväntningar

Demoskops och SEBs Boprisindikator ökar med 1 enhet i augusti, från plus 14 till plus 15. På regional nivå ligger indikatorn mellan 0 och plus 26 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntans nivå om ett år ökar från föregående månad och ligger nu på 4,01 procent, vilket är en uppgång med 0,16 procentenheter. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor minskar från 9 procent till 8 procent. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för augusti 2023.

Läs hela rapporten här.

Boprisindikatorn, 2003-2023

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 15, vilket är en ökning med 1 enhet från förra månaden. 

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 41 procent, vilket är en ökning med 2 enheter jämfört med förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser ökar med 1 enhet till 26 procent. Andelen som tror på oförändrade priser minskar med 3 enheter till 23 procent.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 4,01 procent. Det är en ökning med 0,16 procentenheter från föregående månad.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 8 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 1 enhet jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta minskar med 2 enheter till 26 procent och andelen som har bunden ränta minskar med 2 enheter till 26 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta ökar med 3 enheter till 18 procent.  

Boprisindikatorn stiger i hälften av regionerna och faller i hälften. I Västra Götaland ökar indikatorn med 21 enheter från plus 5 till plus 26. I Svealand utom Stockholm ökar indikatorn med 8 enheter från plus 7 till plus 15 medan den i Skåne ökar med 1 enhet från plus 17 till plus 18. I Östra Götaland minskar indikatorn med 17 enheter från plus 17 till 0. I Stockholm minskar indikatorn med 6 enheter från plus 24 till plus 18 och i Norrland minskar indikatorn med 4 enheter från plus 14 till plus 10.

SEB:s privatekonom Américo Fernández säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Uppgången är modest men återspeglar en motståndskraftig bostadsmarknad som fortsätter att visa på tvetydiga signaler. De stora visningshelgerna vid månadsskiftet kommer vara en viktig temperaturmätare för hur det egentligen står till på bostadsmarknaden och om hushållen kommer få rätt i sin syn om framtiden.”

Hushållen agerar klokt och justerar upp sina ränteförväntningar till 4 procent vilket indikerar ytterligare en höjning från Riksbanken. Kombinationen av ytterligare en räntehöjning, fler omförhandlade bolån samt en urholkad köpkraft talar fortfarande för ett dämpat bostadsmarknadsläge under hösten vilket kan grusa hushållens annars ganska positiva framtidssyn.”

Denna undersökning bygger på drygt 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 31 juli till 8 augusti. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn