Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn, augusti 2021

Boprisindikatorn, augusti 2021

Hushållens boprisförväntningar faller kraftigt

Boprisindikator minskar med 23 enheter i augusti, från 62 till 39. På regional nivå ligger indikatorn mellan 30 och 52 enheter. Hushållens förväntningar på reporäntans nivå minskar marginellt och ligger i augusti på 0,48 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ligger på 6 procent, två procentenheter lägre än förra månaden. Det visar Demoskops och SEBs Boprisindikator för augusti 2021.

Läs hela rapporten här. 

Boprisindikatorn, 2003-2021

Mätningar sen 2003

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEBs Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på 39, vilket är en nedgång med 23 enheter från förra månaden.

Andelen hushåll som tror på stigande priser minskar med 15 enheter till 53 procent jämfört med förra månadens 68 procent. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser det kommande året uppgår till 14 procent, en ökning med 8 enheter sedan föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser ökar med 4 enheter till 25 procent.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens reporänta om ett år svarar de i genomsnitt att reporäntan kommer att ligga på 0,48 procent. Det är en marginell minskning med 0,01 procentenheter jämfört med föregående månad..

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 6 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 2 procentenheter sedan förra månaden (8 procent). Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån minskar med 1 enhet från föregående månad till 22 procent, och andelen som uppger att de har bunden ränta minskar med 2 procentenheter till 29 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med 2 procentenheter jämfört med föregående månad till 16 procent.

I augusti minskar indikatorn i samtliga regioner. I Östra Götaland minskar Boprisindikatorn mest med hela 32 enheter från 68 till 36. I Svealand utom Stockholm minskar den med 29 enheter till 37 och i Stockholm med 25 enheter, från 55 till 30. I Norrland minskar indikatorn med 18 enheter till 37 och i Västra Götaland med 15 enheter till 51. I Skåne minskar indikatorn med 13 enheter till 52.

SEB:s privatekonom Américo Fernández säger bla i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Efter ett par månader av lugnare prisutveckling och en växande debatt om att bostadspriserna nått någon form av smärtgräns kom till slut en kraftig nedgång i hushållens boprisförväntningar. Det är dock fortfarande drygt hälften av hushållen som tror på stigande bostadspriser så det sista ordet är forfarande inte sagt vad gäller höstens boprisutveckling.”

” Räntebeskeden och inflationsoron kommer och går men hushållens ränteförväntningar består. Hushållen verkar ha en bestämd uppfattning om att ränteläget inte kommer att förändras det kommande året och ligger kvar på ungefär samma nivå sedan början på 2020.”

Om undersökningen:

Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 27 juli till 2 augusti. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn