Kontakta oss
Boprisindikatorn Nyhet Privatekonomi

Boprisindikatorn april 2023

Försiktig vändning i hushållens boprisförväntningar

Boprisindikatorn ökar med 1 enhet i april, från minus 9 till minus 8. På regional nivå ligger indikatorn mellan minus 4 och minus 17 enheter. Hushållens förväntningar på styrräntans nivå om ett år ökar från föregående månad och ligger nu på 3,82 procent, vilket är en uppgång med 0,06 procentenhet. Andelen hushåll som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor är oförändrad jämfört med förra månaden, och ligger på 11 procent. Det visar Demoskops och SEB:s Boprisindikator för april 2023.

Läs hela rapporten här.

Boprisindikatorn, 2003-2023

Mätningar sen 2003

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad sedan 2003 en mätning i syfte kartlägga allmänhetens bild av hur villa- och bostadsrättspriserna kommer att utvecklas framöver. Undersökningen mäter också vad man tror om reporäntans utveckling och huruvida man planerar att binda sina rörliga räntor, i de fall man har några, inom kort eller inte.

Demoskops och SEB:s Boprisindikator är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 8, vilket är en ökning med 1 enhet från förra månaden. 

Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 29 procent, vilket är en minskning med 2 enheter jämfört med förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser minskar samtidigt med 3 enheter till 37 procent. Andelen som tror på oförändrade priser ligger kvar på 22 procent.

På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att ligga på 3,82 procent. Det är en ökning med 0,06 procentenheter från föregående månad.

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina bolån svarar 11 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är lika många som förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta ökar med 1 enhet till 25 procent medan andelen som har bunden ränta minskar med 3 enheter till 26 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta ökar med 1 enhet till 19 procent.  

Boprisindikatorn stiger i majoriteten av regionerna den här månaden. I Skåne och Svealand utom Stockholm stiger indikatorn från minus 19 respektive minus 13 till minus 7. I Norrland stiger indikatorn från minus 12 till minus 9 och i Östra Götaland stiger den från minus 19 till minus 17. I Västra Götaland är indikatorn oförändrad på minus 7 medan den i Stockholm sjunker från minus 1 till minus 4.

SEB:s privatekonom Américo Fernández säger bl.a. i deras pressmeddelande kring den senaste mätningen:

Bostadsmarknaden står och väger för tillfället. Det återspeglas tydligt i hushållens något mer avvaktande syn på bostadspriserna. Det mesta talar ändå fortfarande för att boprisfallet tilltar under våren, vilket kan komma att synas i förväntningarna när fler räntehöjningar slår igenom på boendekostnaderna.”

Enligt hushållen är det fortfarande en bit kvar till räntetoppen. En majoritet av svenskarna kommer under året behöva omförhandla sina bolåneräntor, vilket innebär att kraftigt stigande räntekostnader ligger i korten för de flesta. Den privatekonomiska ledstjärnan bör därför vara att försöka sätta av en tydlig räntebuffert för att lindra smällen när det väl blir dags.”

Denna undersökning bygger på drygt 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel. Undersökningen genomfördes under perioden 27 mars till 3 april. Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Ytterligare inom: Boprisindikatorn

Visa alla inom: Boprisindikatorn