Kontakta oss
AI Fördjupningar Marknad och kommunikation Nyhet

AI: Människans nya medspelare

Hur vi förhåller oss till förändringar och anpassning gällande olika arbetsuppgifter kommer att avgöra vår framgång i den kommande AI-eran. Historiskt sett, om vi går tillbaka 50 år, skulle vi se att många av de yrken vi har idag inte ens existerade. Samtidigt är det en utmaning att förutse exakt hur framtiden kommer att se ut. Vad vi vet är att artificiell intelligens (AI) redan är en integrerad del av det tekniska landskapet och kommer att ha en betydande inverkan på hur vi utför vårt arbete.

Kommer artificiell intelligens (AI) att förändra arbetslivet på samma sätt som den industriella revolutionen förändrade samhället i början av 1900-talet? För att besvara det behöver var och en av oss reflektera över vilken påverkan AI kan ha på just vårt specifika yrke och vår dagliga arbetsrutin.

För många av oss kommer den närmaste tiden sannolikt inte att medföra dramatiska förändringar; istället kommer AI att fungera som ett stödverktyg. AI kommer att förbättra och effektivisera våra nuvarande arbetsprocesser, underlätta analysarbete, optimera urval av data, och hjälpa till med att skapa innehåll som bättre svarar mot mottagarens behov. AI:s roll i att optimera och förbättra våra arbetsrutiner kommer att vara central. Det som verkligen kommer att vara fascinerande är att se hur AI gradvis integreras i vår dagliga rutin och hur det formar vår arbetsdag.

Finns det anledning att känna oro i takt med att AI kan göra mer och mer?

För varje månad som går bemästrar AI mer och mer. I takt med tiden kommer flera myter kring AI att slås sönder, som t ex att AI inte klarar av att se saker i en kontext, att AI inte skulle kunna vara kreativ och att algoritmer som AI använder endast baseras på det som redan finns på Internet. Vi vet nu att dessa påståenden inte stämmer med verkligheten. AI utvecklas kontinuerligt och inte bara det, den tränar sig själv och bygger på sin kunskap för att utveckla nya lösningar. Det som gör AI så intressant är att den lär sig själv i raketfart. Betydligt mycket snabbare än vad en människa klarar av.

Människan har varit den dominerande arten under lång tid. Vi är varken starkast eller snabbast, vi både ser och hör sämre än många andra arter på jorden. Vad skulle hända om vi inte längre är den förnämsta varelsen på jorden? Om AI kommer att rucka på den dominansstrukturen är svårt att sia om, jag väljer därför att lämna frågan öppen.

Generellt kan vi inte gå runt och vara rädda för den tekniska utvecklingen. Som enskilda individer kan vi inte påverka den utvecklingen. Emellertid är tiden inne för att förbereda ett regelverk för AI med tydliga riktlinjer för både sanktioner och missbruk. Sannolikt behöver vi inkludera logistiker, sociologer och filosofer för att täcka in flera olika perspektiv och etiska aspekter för användandet av AI.

Europaparlamentet vill se till att AI-system som används i EU är säkra, transparenta, spårbara, icke-diskriminerande och miljövänliga. Användningen av artificiell intelligens i EU kommer därför att regleras av AI-akten, världens första heltäckande AI-lag. Under hösten 2023 kommer EU-länderna att förhandla om den slutliga utformningen av lagen.

Hur kommer AI att påverka media?

AI-genererad bild av Bing Dall-E

Den tekniska utvecklingen har under lång tid förändrat media. Förändrade konsumentbeteenden och konsumtionsvanor har påverkat media. Varje år skapas nya digitala plattformar och nya kanaler med nytt innehåll. Vi lever i en era av Zetabyte, där alla former av digitala data ökar konstant. Vi kan sända mer än 3 miljoner mejl per sekund, Facebooks användare publicerar över 150 000 foton varje minut, mer än 1,1 biljoner MB av data skapas varje dag och Google används mer än 2 biljoner gånger per år. Dessutom suddas gränserna ut för vad som är media i olika kanaler. Konsumenter konsumerar media i många olika kanaler och det blir omöjligt att hålla isär var man först tog del av ett visst content.

AI kommer att genomgripande omforma hela medielandskapet. ”Medielandskapet” hänvisar till den samlade världen av medieplattformar, inklusive tv, radio, tidningar, webbplatser, sociala medier och andra digitala kanaler, där information och underhållning presenteras för publiken.

Alla digitala publicister, oavsett plattform eller innehåll, står inför utmaningen att fånga användarnas uppmärksamhet, ofta benämnt som ”Attention”. I en värld där användare ständigt bombarderas med information, blir det viktigt att inte bara fånga deras uppmärksamhet utan också behålla deras engagemang över tid.

För att göra detta är det nu mer kritiskt än någonsin att förstå konsumenternas beteende i detalj. Med hjälp av AI-teknik kan publicister snabbt och effektivt producera innehåll som omedelbart lockar och engagerar användare. Denna teknik gör det också möjligt att skapa innehåll som bygger och fördjupar relationen med målgruppen, vilket i sin tur förstärker lojalitet och engagemang.

Alla organisationer behöver nu skaffa sig kunskap om AI teknologi och stärka det egna självförtroendet för att kunna transformeras till ett innovativt, effektivt och hållbart företag i framtiden. Det är nu hög tid att skapa en road map för hela organisationen som utforskar och tar reda på de strategiska fördelar som just din verksamhet kan få genom att använda AI teknologi.

Demoskops resa mot AI-integration: Utbildning, innovation och etik i centrum

På Demoskop har vi startat med att utbilda personalen om vad AI är, dess potential, och hur det kan appliceras hos oss som analysföretag. Vi tror att förståelsen av teknologin är nyckeln till framgångsrik implementering.

Vi ser flera effektivitetsvinster inom datainsamling där vi med hjälp av AI kan samla in, bearbeta och analysera stora datamängder mycket snabbare än tidigare. Genom att använd AI-driven mjukvara kommer vi att enklare kunna identifiera trender, mönster och insikter från insamlade data. Analysarbetet kommer därmed att gå snabbare och vi kommer att ha lättare för att dra korrekta slutsatser och ge mer precisa rekommendationer.

Sannolikt kommer även undersökningskvaliteten att öka genom att vi med hjälp av AI nu kan skapa skräddarsydda enkäter baserade på respondentens tidigare svar, vilket troligen kommer att förbättra svarsfrekvensen och kvaliteten på svaren.

En del av utvecklingsarbetet handlar om automatiserad rapportgenerering baserad på analysresultat. En styrka med automatiserade rapporter är att dessa direkt kan anpassas efter kundens specifika behov och krav. Vi kommer dessutom att kunna komplettera våra rapporter med framtidsprognoser baserade på historiska data och nuvarande trender. Denna omvärldsanalys möjliggör för oss att ge våra kunder mer precisa insikter om framtida marknadstrender vilket skapar ett mervärde för kunden som enkelt kan skapa sig en överblick över nuläget.

För att kontinuerligt uppdatera oss om AI-landskapet har vi på Demoskop en dedikerad grupp som håller sig uppdaterad med de senaste framstegen inom AI-teknologi och ser till att företaget drar nytta av dem. Eftersom implementering av AI kommer med en inlärningskurva, är det viktigt att ständigt ta emot feedback från både personal och kunder för att förbättra och anpassa de nya systemen och verktygen.

Demoskop har även tagit fram en AI-policy där vi har fastställt riktlinjer för etisk användning av AI, särskilt när det gäller datasekretess och bias.

/Helen Borgardt
Head of Market & Communication, Demoskop


Ytterligare inom: AI

Visa alla inom: AI