Kontakta oss

Analyser ger Spendrups stabil grund för affärsbeslut

Utmaning och problemställning

2019 önskade Spendrups en strategisk samarbetspartner i arbetet med varumärkestracking och kampanjmätningar för de stora varumärkena inom kategorierna öl, läsk och vatten. En partner som både kunde utgå från de olika stegen i en marknadsplan och förstå affären, målsättningarna, marknaden och analysera respektive varumärkes position och kommunikation kopplat till det. En viktig del i detta var också en partner som kunde inkludera arbetet från både reklambyrå och mediebyrå i analyser och dra slutsatser för att tillsammans anpassa strategier framåt. Demoskop hade den kompetens och erfarenhet som behövdes för att anta rollen som strategisk partner i detta komplexa uppdrag med många olika intressenters behov att ta hänsyn till.  

Det fanns ett uttalat behov av att skapa överblickbarhet över data samtidigt som man behövde tydligare insikter för att bättre förstå målgruppernas behov och drivkrafter. Uppdragsgivaren ville på ett enkelt sätt kunna följa utvalda KPI:er för respektive varumärke, samt att få fördjupade analyser och sammanställningar kring utvecklingen och tankar kring strategiska satsningar framåt.

Så löste vi det

Som utgångspunkt tog Demoskop del av de varumärkesplattformar som fanns, skapade formulär och utvalda KPI:er att följa. Utifrån det byggde vi ett digitalt dashboard där alla berörda både hos Spendrups, mediebyrå och reklambyrå löpande enkelt kan följa varumärkets utveckling. Demoskop ansvarar för tertialvisa fördjupade analyser och presentationer som leds av våra konsulter där vi hela tiden summerar utvecklingen och har diskussioner om viktiga prioriteringar framåt. Demoskop har en kontinuerlig dialog och fungerar som bollplank i både strategiska och taktiska frågeställningar om hur de olika varumärkena kan nå ytterligare framgångar.

Demoskop gör kampanjmätningar för alla större kampanjer där vi analyserar både mottagandet av den kreativa utformningen, samt vilka mediekanaler som har fungerat bäst för att nå ut till olika målgrupper. Vid presentationerna är både reklambyrå och mediebyrå med för att resonera kring resultatet och eventuella justeringar till nästa kampanj.            

Detta blev resultatet

Genom den kontinuerliga dialogen om både försäljningen, varumärkesutvecklingen, konkurrenterna, målgrupperna och kommunikationen så har Demoskop en väldigt integrerad roll i Spendrups marknadsorganisation, samt en fortlöpande dialog med både reklambyrå och mediebyrå om kommunikationsinsatserna. Insiktsarbetet och omvärldsanalyserna bidrar till att affärsbesluten baseras på stabil grund om konsumenternas framtida behov och drivkrafter. Detta bidrar till att Spendrups som bolag kan fortsätta att ligga i framkant och nå uppsatta mål om tillväxt.

– Det är verkligen både fantastiskt kul och ett stort förtroende att få ha ett så tätt samarbete kring många olika typer av frågeställningar rörande både affärsmöjligheter, varumärkesresor och strategisk kommunikation kopplat till det, säger Erik Berling, Senior Advisor på Demoskop.

Vi har ett nära samarbete som bygger på en öppen dialog om affärsmål, varumärkespositioneringen på marknaden för våra olika produkter och val av optimala kommunikationsinsatser utifrån det. Demoskop bidrar med många värdefulla insikter och strategiskt viktiga underlag kring alla dessa delar, säger Björn Ivarsson, Media Manager på Spendrups.            

Relaterat innehåll


Ytterligare kundcase

Visa alla kundcase