Kontakta oss
AI Event Seminarium

Frukostseminarium: AI i research, 21 mars 2024

Vårt seminarium ”AI i research” var fullsatt och skapade diskussion som berörde de möjligheter som AI innebär för oss som arbetar med data och insikter.

Vi delade med oss av de erfarenheter vi skaffat under den tid vi arbetat med AI och presenterade den nya versionen av vårt egenutvecklade verktyg Stella. Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur ni kan dra nytta av AI.

Karin Nelsson, VD på Demoskop, tog oss med till det som var startskottet för vårt eget AI-arbete, ett verkligt case där maskinen och människan skulle lösa samma uppgift.

Maskinen löste uppgiften på 15 minuter (med visst stöd från människan) och levererade 1001 bilder, i 6 ppt-presentationer som fokuserade på 10 olika teman. Människan löste uppgiften på ca 20 timmar och levererade en kondenserad rapport med meningsfulla slutsatser. Nyckeln är såklart relevans jämfört med hastighet, att kunna skapa samspel och dra nytta av det bästa från två världar.

Måns Magnusson, docent i statistik vid Uppsala universitet, och medlem i Demoskops vetenskapliga råd, förklarade hur de stora språkmodellerna är uppbyggda och vad de egentligen gör.

Språkmodellerna är programmerade för att svara på instruktioner (kommandon/frågor) på ett naturligt språk, och det gör de genom att predicera nästa ord med hjälp av matematik. De är tränade med en stor mängd textdata, en textmängd som skulle ta 3000 år för en människa att läsa! Och de tränas fortsatt. Den uppenbara risken med AI är att många tror att de alltid har rätt, vilket är felaktigt.

Det finns aktuella exempel där verksamheter har infört chatt-botar för att svara på känsliga frågor, både inom medicin och rättsväsendet ”what could possible go wrong?” Man behöver vara medveten och ta höjd för de problem som finns.

Eva Lagercrantz, kvalitetsansvarig på Demoskop, och Pedro Gruvhagen, AI-utvecklare på Demoskop, presenterade vår egenutvecklade och helt unika AI, Stella 2.0. Vi på Demoskop arbetar redan idag med Stella, och får hjälp med olika arbetsmoment som ökar vår effektivitet och stärker vår kapacitet i utveckling och analys. Säkerhet är av absolut högsta prioritet, att all data ska ligga skyddad, och såklart att fortsätta träna Stella för att bli bäst på att hjälpa oss skapa kundnytta.

Vill du veta mer om hur ni kan använda AI i er verksamhet eller kanske prova att använda vårt AI-verktyg Stella?

Kontakta Eva Lagercrantz eller Karin Nelsson.

Du kan också läsa mer i bilagd broschyr.

Kontaktpersoner

Eva Lagercrantz

+46 70 695 18 75
eva.lagercrantz@demoskop.se

Karin Nelsson

+46 70 221 39 94
karin.nelsson@demoskop.se


Ytterligare inom: AI

Visa alla inom: AI