Business,Partners,Working,Together,In,Modern,Office.

Konkurrentanalys

På Demoskop erbjuder vi omfattande konkurrentanalyser som ger dig djupa insikter om dina konkurrenters strategier och marknadspositioner. Genom att noggrant analysera konkurrenslandskapet hjälper vi dig att identifiera möjligheter och hot, vilket gör det möjligt för dig att fatta strategiska beslut som stärker din konkurrenskraft. Med vår erfarenhet och skräddarsydda metoder får du tydliga rekommendationer och insikter som driver din verksamhet framåt. Upptäck hur våra konkurrentanalyser kan ge dig ett försprång på marknaden.

 

Vi jobbar bland annat med:

Aftonbladet logotyp
SEB logotyp
svenskt närlingsliv logotyp
HSB logotyp
Svenska dagbladet logotyp
Pensionsmyndigheten logotyp

Vi ger dig underlag till en stark positionering 

Konkurrentanalyserna ger en bild tydlig bild av var det finns potential att växa på marknaden och på vilket det kan göras genom en positionering eller differentiering gentemot vissa konkurrenter.

Demoskops experter leder workshops baserat på resultaten som vi på Demoskop leder där även reklambyrå och mediebyrå deltar så att alla har en gemensam bild av prioriterade satsningar för att nå den önskade positionen.


Du kommer att få insikter som bidrar till att:

✔︎ Förbättra position av varumärket gentemot konkurrenterna
✔︎ Prioritera vilka aspekter av varumärket som bör vara i fokus i kommunikationen
✔︎ Attrahera både befintliga och potentiella kunder

Undersökningsprocessen

Vårt arbete inleds med ett start-up möte där vi tillsammans med dig identifierar de kunskapsluckor som behöver fyllas. Därefter utför vi olika analyser av primär- och sekundärdata för att samla in de insikter som behövs. Vi strävar alltid efter att säkerställa att våra resultat blir användbara och agerbara för ditt företag. Med Demoskop vid din sida får du en klar och agerbar väg till en bättre förståelse av din målgrupp och marknad..

Process bild 1 uppstart@2x

Uppstart

Process bild 2 Studiedesign@2x

Studiedesign

Process bild 3 Datainsamling

Datainsamling

Process bild 4 Databearbetning och analys

Databearbetning och analys

Process bild 5 Leverans

Leverans

Skriftlig rapport och workshop med rådgivning 

Demoskop erbjuder kunder en omfattande leverans som inkluderar noggranna analyser, handlingsbara slutsatser och skräddarsydda action-planer. Genom interaktiva workshops och kontinuerlig rådgivning stöttar vi kunderna i att maximera sin affärstillväxt och framgång.

Demoskop: Precision i siffror

Infografik 1 bild
Infografik 2 bild
Infografik 3 bild

”Vi har ett nära samarbete som bygger på en öppen dialog om affärsmål, varumärkespositioneringen på marknaden för våra olika produkter och val av optimala kommunikationsinsatser utifrån det. Demoskop bidrar med många värdefulla insikter och strategiskt viktiga underlag kring alla dessa delar”

— Björn Ivarsson

Marknadschef

Lisa Alf bild

”Tack vare Demoskops standardiserade upplägg för att mäta utomhusreklam i Sverige och Norge kan vi mäta effekten av alla annonsörers varumärkeskampanjer på kontinuerlig basis. Det hjälper oss att skapa benchmark och hitta framgångsfaktorer för hur man når ut till sina målgrupper genom utomhusreklam.” 

— Lisa Alf

Senior Advisor Business Insights

Clear Channel logotyp

Kontakta oss

Hör gärna av er och ställ frågor så återkopplar vi inom kort.

Ekosystem demoskap

Din kompass för datadrivna beslut

Upptäck Demoskops fulla kapacitet – din partner för insiktsfull dataanalys och strategisk tillväxt. Vår integrerade modell belyser hur vi stöttar er resa från affärsdata till kundförståelse, och från marknadsanalys till mätbar effekt. Genom en holistisk syn på er verksamhet, säkrar vi inte bara insikter för varje enskild tjänst, utan erbjuder en komplett vägledning för långsiktig framgång och tillväxt. Välkommen till Demoskop – där varje data punkt är en del av din större berättelse