Kontakta oss
Nyhet Viktigaste frågan

Viktigaste frågan september 2022

  • Lag och ordning ligger fortsatt högst rankad som en av tre viktigaste frågor bland allmänheten (45%), och ökar ytterligare i betydelse med 3 procentenheter i september. Det är följt av sjukvård (30%), som i kontrast minskar i betydelse med 4 procentenheter i september. Jämför vi fyra år bakåt har vi sett en stark ökning för lag & ordning jämfört med inför valet 2018.
  • Skola och utbildning ökar med 5 procentenheter efter ett fall i augusti månad och återtar placeringen som den tredje viktigaste fråga och går därmed om energi & kärnkraft.
  • Klimat & miljö (22%) samt integration (16%) ökar i betydelse med 3 procentenheter för respektive fråga. Försvar fortsätter att tappa i betydelse och har gjort så sedan i våras. Frågan är nu inte längre än av de topp 10 högst rankade politiska frågorna bland allmänheten.
Viktigaste frågan september 2022

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 16 år och äldre. Undersökningen omfattar 1577 intervjuer under perioden 24 augusti – 29 augusti, 2022 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var:

”Vilka politiska frågor är viktigast för dig idag? Välj max tre.”

Lag & Ordning

Sjukvård

Skola & Utbildning

Flyktinginvandring

Klimat & Miljö

Integration

Försvar

Energi & kärnkraft

Den svenska ekonomin

Klasskillnader & Ekonomiska klyftor

Villkoren för äldre/Pensioner

Vinster/valfrihet i välfärden

Skatter

Äldreomsorg

Arbetslöshet & Sysselsättning

Din egen ekonomi

Trygghetssystemen

Jämställdhet

Antirasism

Bostäder

Företagens villkor

Internationella frågor

Barnomsorg

EU/Euro

Trafik & kommunikation

Kultur

Integritet på internet

Bistånd till fattiga länder

Arbetskraftsinvandring

Något annat, vad?

Tveksam, vet ej


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet