Kontakta oss
Nyhet Viktigaste frågan

Viktigaste frågan – Försvar tappar i betydelse

Lag och ordning fortsätter vara den viktigaste frågan bland väljarna, 44% som anger lag och ordning som ett av de viktigaste områdena när de får välja tre olika svar. Sjukvård ligger fortsatt som nummer två. Försvar har nu halkat ner till en sjunde placering från att tidigare varit den tredje viktigaste frågan. Ingen annan enskild fråga fångar upp tappet från försvarsfrågan, men skola och utbildning samt flyktinginvandring ökar något jämfört med föregående månad. Skola och utbildning är nu den tredje viktigaste frågan.

Här redovisas siffror från väljarnas topp 10 bland de viktigaste frågorna.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar minst 1000 intervjuer per intervjutillfälle och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var:

”Vilka politiska frågor är viktigast för dig idag? Välj max tre.”

Lag & Ordning

Sjukvård

Skola & Utbildning

Flyktinginvandring

Klimat & Miljö

Integration

Försvar

Energi & kärnkraft

Den svenska ekonomin

Klasskillnader & Ekonomiska klyftor

Villkoren för äldre/Pensioner

Vinster/valfrihet i välfärden

Skatter

Äldreomsorg

Arbetslöshet & Sysselsättning

Din egen ekonomi

Trygghetssystemen

Jämställdhet

Antirasism

Bostäder

Företagens villkor

Internationella frågor

Barnomsorg

EU/Euro

Trafik & kommunikation

Kultur

Integritet på internet

Bistånd till fattiga länder

Arbetskraftsinvandring

Något annat, vad?

Tveksam, vet ej


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet