Kontakta oss
Nyhet Viktigaste frågan

Lag och ordning fortsatt väljarnas viktigaste fråga

Lag och ordning är fortsatt väljarnas viktigaste fråga (44%), följt av sjukvård (34%) samt skola och utbildning (23%). Försvar minskar ytterligare i betydelse jämfört med föregående månad. Nu anser 12 procent av väljarna att det är en av de tre viktigaste frågorna, en halvering (-12%) jämfört med toppnoteringen i maj (24%).  Frågan om den svenska ekonomin samt den personliga ekonomin har samtidigt ökat i betydelse. Nu anser 16 procent av den svenska allmänheten att den svenska ekonomin är en av de tre viktigaste frågorna (+4%) och 10 procent att den egna ekonomin är en av de tre viktigaste frågorna (+3%).

Det finns tydliga skillnader hur olika frågor prioriteras beroende på kön. Kvinnor prioriterar sjukvården betydligt högre än män. Bland kvinnor är sjukvården den viktigaste frågan (43%) medan endast 26 procent av männen tycker det är en av de tre viktigaste frågorna. Flyktinginvandring, energi och kärnkraft samt den svenska ekonomin prioriteras däremot högre bland män jämfört med bland kvinnor.

Här redovisas siffror från väljarnas topp 10 bland de viktigaste frågorna.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar minst 1000 intervjuer per intervjutillfälle och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Fältperiod för senaste undersökningen var 27– 30 juni och omfattade 1 135 intervjuer.

Frågan som ställdes var:

”Vilka politiska frågor är viktigast för dig idag? Välj max tre.”

Lag & Ordning

Sjukvård

Skola & Utbildning

Flyktinginvandring

Klimat & Miljö

Integration

Försvar

Energi & kärnkraft

Den svenska ekonomin

Klasskillnader & Ekonomiska klyftor

Villkoren för äldre/Pensioner

Vinster/valfrihet i välfärden

Skatter

Äldreomsorg

Arbetslöshet & Sysselsättning

Din egen ekonomi

Trygghetssystemen

Jämställdhet

Antirasism

Bostäder

Företagens villkor

Internationella frågor

Barnomsorg

EU/Euro

Trafik & kommunikation

Kultur

Integritet på internet

Bistånd till fattiga länder

Arbetskraftsinvandring

Något annat, vad?

Tveksam, vet ej


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet