Kontakta oss
Nyhet Viktigaste frågan

Viktigaste frågan augusti 2022

  • Energi & kärnkraft ökar i betydelse med 6 procentenheter. Nu anser 23 procent av allmänheten att det är en av de tre viktigaste frågorna jämfört med 17 procent föregående månad. Det innebär att energi och kärnkraft nu infinner sig på en tredjeplats bland väljarnas viktigaste frågor.
  • Skola och utbildning tappar i betydelse under augusti med 3 procentenheter.
  • Lag och ordning ligger fortsatt högst rankad som en av tre viktigaste frågor bland väljarna (42%), följt av sjukvård (34%), medan energi och kärnkraft (23%) nu har gått om skola och utbildning (20%) till plats tre bland de viktigaste frågorna.

    Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet.
viktigaste frågan augusti 2022

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1 209 intervjuer under perioden 28 juli – 2 augusti, 2022 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var:

”Vilka politiska frågor är viktigast för dig idag? Välj max tre.”

Lag & Ordning

Sjukvård

Skola & Utbildning

Flyktinginvandring

Klimat & Miljö

Integration

Försvar

Energi & kärnkraft

Den svenska ekonomin

Klasskillnader & Ekonomiska klyftor

Villkoren för äldre/Pensioner

Vinster/valfrihet i välfärden

Skatter

Äldreomsorg

Arbetslöshet & Sysselsättning

Din egen ekonomi

Trygghetssystemen

Jämställdhet

Antirasism

Bostäder

Företagens villkor

Internationella frågor

Barnomsorg

EU/Euro

Trafik & kommunikation

Kultur

Integritet på internet

Bistånd till fattiga länder

Arbetskraftsinvandring

Något annat, vad?

Tveksam, vet ej


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet