Expertområde

Väljarbarometern

Väljarbarometern september 2020

I Aftonbladet/Demoskops väljarbarometer för september backar Socialdemokraterna ytterligare från sin höga nivå under coronakrisen. I september noteras partiet till 26,1 procent (-1,2). Även det andra regeringspartiet tappar på nytt och Miljöpartiet får 3,2 procent i septembermätningen (-0,2). Vänsterpartiet hämtar in större delen av förra månadens nedgång och noteras nu till 7,5 procent (+0,7).

Efter två lägre noteringar under sommarmånaderna syns en liten uppgång för Centerpartiet i september och partiet mäts nu till 9,2 procent (+0,4). Liberalerna har inte legat över fyraprocentsgränsen sedan mars. Partiets kräftgång i opinionen fortsätter i september med en notering på 3,1 procent (-0,2).

Moderaternas uppåttrend håller i sig. Den här månaden ökar partiet till 22,2 procent (+0,6), vilket är den högsta nivån för Moderaterna under mandatperioden. Kristdemokraterna gör en nedgång i september och får 5,3 procent i mätningen (-0,3). I mars låg partiet på 7,5 procent men har därefter backat sex mätningar i rad.

Efter opinionstippen under försommaren fortsätter nu Sverigedemokraternas återhämtning. Partiet ökar för fjärde månaden och noteras till 21,6 procent i september (+1,1).

Övriga partier samlar 1,8 procent i mätningen (-0,9). Andelen osäkra i mätningen uppgår till 3,2 procent.

  • Socialdemokraternas nedgång fortsätter och partiet har backat 4 procentenheter sedan toppnoteringen i maj. Nedgången sker främst bland väljare i övre medelåldern, 50-64 år, och bland män. Tidigt under coronakrisen såg vi att S tog väljare framförallt från SD och V. Vi ser nu att väljare vänder tillbaka till SD, medan V inte haft samma utveckling.
  • Moderaterna och partiledaren Ulf Kristersson har varit synliga i debatten kring gängvåldet och det ser ut att löna sig opinionsmässigt. Vi ser att M tar väljare från KD i första hand och vi ser samtidigt att KD nu noterar en nivå under valresultatet 2018. SD har varit relativt frånvarande i debatten, både när det gäller frågan om lag och ordning och migration. Ändå stärker de sitt väljarstöd.
  • Miljöpartiet balanserar kring fyraprocentspärren och under mätperioden aviserade Isabella Lövin att hon lämnar rollen som språkrör. Det kommer vara intressant att följa processen kring att utse ett nytt språkrör och på vilket sätt det kommer att påverka opinionen framåt.
  • Centerns partiledare Annie Lööf är tillbaka efter sin föräldraledighet. Det är dock för tidigt att se någon påverkan i väljarstödet eftersom mätningen är gjord under tiden för hennes comeback.

Om undersökningen

Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten, 18 år och äldre.

Fråga: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Undersökningsperiod: 25 augusti – 1 september 2020.

Metod och urval: Undersökningen är genomförd inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket samt en onlinepanel som rekryteras genom ett samarbete med drygt 400 webbplatser.

Antal genomförda intervjuer: Undersökningen omfattar 2 366 intervjuer och är genomförd som en webbundersökning.

Vägning: Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Väljarbarometern

Vi ger en kontinuerlig bild av vilket parti den svenska allmänheten skulle rösta på om det var riksdagsval idag

Under mer än ett decennium har vi månatligen intervjuat allmänheten om vilket parti de skulle rösta på i nuläget. Avsikten är att fånga de aktuella opinionsvindarna och att bedöma hur politiska utspel, så kallade affärer eller andra väsentliga händelser påverkar opinionen.

Värderingar är den viktigaste utgångspunkten för hur man röstar. Samtidigt kan sägas att väljarna över tiden blivit alltmer lättrörliga. Det finns en tendens att sak- och personfrågor får större betydelse i relation till värdegrunden. Partiernas exponering under valrörelsens sista fas blir därför alltmer väsentlig. Det begränsar möjligheterna att göra tillförlitliga prognoser långt innan det faktiska valet. Avsikten är alltså inte att förutspå valresultatet, utan att mäta hur stödet för partierna ser ut just nu.

I diagrammet nedan kan du själv välja tidsperiod och se opinionsutvecklingen genom att justera reglaget.
Så här gör vi

Aftonbladet/Demoskops väljarbarometer bygger vid varje undersökningstillfälle på åtminstone 2 000 intervjuer med den röstberättigade allmänheten 18 år och äldre. Intervjuerna genomförs online och svarspersonerna kommer från två olika källor.

Den ena källan är ett urval från Iniziopanelen som rekryteras genom ett samarbete med Aftonbladet. Urvalet bygger på kvoter eller strata (s.k. prestratifiering) utifrån ålder och kön som motsvarar befolkningen i riket (SCB). Därefter slumpar vi fram epostadresser inom ramen för Iniziopanelen. Efter första inbjudan skickas ytterligare två påminnelser olika dagar. På så sätt bildas nya urval varje dag, med nya och gamla adresser så att vi säkerställer att vi får med både de som svarar snabbt och de som av olika skäl behöver några dagar på sig. När man har blivit utvald till en enkät, får man en flagga i databasen som gör att man inte får en ny inbjudan inom en viss tid. Inizio tillämpar alltså en karantänsregel. Skälet är att slumpen inte ska göra att man får för många inbjudningar till att medverka i undersökningar på kort tid, dvs en hög uppgiftslämnarbörda.

Den andra källan är ett urval från en webbrekryterad panel. Urvalet görs med befolkningsrepresentativa kvoter på respondenternas kön, ålder, utbildning och geografiska fördelning. Denna panel rekryteras genom ett samarbete med drygt 400 webbplatser. Webbplatser med sociodemografiska besöksprofiler som är underrepresenterade i panelen söks upp och används aktivt. Panelrekryteringen från en webbplats pågår normalt en gång om året. En besökare tillfrågas inte mer än en gång. Till denna panel är det inte möjligt att anmäla sig till panelen på eget initiativ.

Resultatet vägs på kön, ålder, utbildning, och pari i föregående val.Kontaktpersoner

Peter Santesson

Head of Public Opinion Analysis / PhD

Opinions- och väljaranalys, samhällsanalys, attityd- och värderingsfrågor


Karin Nelsson

VD

Opinions- och väljaranalys, samhällsanalys, attityd- och värderingsfrågor


Anders Lindholm

Senior Advisor

Opinionsanalys, politiska processer, public affairs, livsstil, vanor, värderingar


Anders Lindholm

Opinionsanalys, politiska processer, public affairs, livsstil, vanor, värderingar