Expertområde

Väljarbarometern

Vi ger en kontinuerlig bild av vilket parti den svenska allmänheten skulle rösta på om det var riksdagsval idag

Under mer än ett decennium har vi månatligen intervjuat allmänheten om vilket parti de skulle rösta på i nuläget. Avsikten är att fånga de aktuella opinionsvindarna och att bedöma hur politiska utspel, så kallade affärer eller andra väsentliga händelser påverkar opinionen.

Värderingar är den viktigaste utgångspunkten för hur man röstar. Samtidigt kan sägas att väljarna över tiden blivit alltmer lättrörliga. Det finns en tendens att sak- och personfrågor får större betydelse i relation till värdegrunden. Partiernas exponering under valrörelsens sista fas blir därför alltmer väsentlig. Det begränsar möjligheterna att göra tillförlitliga prognoser långt innan det faktiska valet. Avsikten är alltså inte att förutspå valresultatet, utan att mäta hur stödet för partierna ser ut just nu.Väljarbarometern augusti 2020: Socialdemokraterna backar och Sd ökar

I Aftonbladet/Demoskops väljarbarometer för augusti backar Socialdemokraterna till 27,3 procent (-1,2). De senaste månaderna har stödet försvagats bland väljare i övre medelåldern och bland män. Väljarströmmen från S till Sd ser nu ut att öka på nytt efter att ha avstannat under våren. Miljöpartiet tappar hela förra månadens uppgång och noteras till 3,4 procent (-0,7). Vänsterpartiet backar och får 6,8 procent i augustimätningen (-1,0).

Sverigedemokraterna ökar för tredje månaden och får 20,5 procent i mätningen (+0,8). Under vårmånaderna när coronakrisen var som allvarligast tappade partiet i stöd i sin starkaste åldersgrupp, 50-64 år. Under sommarmånaderna har stödet successivt återhämtat sig i den gruppen och är nu uppe på samma nivå som före krisen. De senaste månaderna är det i första hand bland S-väljare som partiet vunnit mark, men sett i ett längre perspektiv har har strömmarna sedan valet 2018 totalt varit större från Moderaterna.

Moderaterna ökar till 21,6 procent (+0,8). Det är den högsta noteringen för partiet under mandatperioden. Moderaterna har under våren och sommaren vunnit tillbaka väljare från Sverigedemokraterna, men Moderaternas återhämtning handlar också i stor utsträckning om vinster från Kristdemokraterna. Kristdemokraterna tappar marginellt i augusti och når 5,6 procent i mätningen (-0,1). Sedan mars har partiet långsamt backat med totalt 1,9 procentenheter.

Centerpartiet hämtar in en del av förra månadens nedgång och får 8,8 procent i augustimätningen (+0,4). Liberalerna ökar marginellt och noteras till 3,3 procent (+0,1).

Övriga partier samlar 2,7 procent i augustimätningen (+0,8). Andelen osäkra uppgår till 4,9 procent.

  • Opinionsläget under den dramatiska våren var mycket speciellt, med stark betoning på nationell samling. Men den krisstämning som lyfte S-siffrona ser ut att avklinga. Coronakrisen satte fokus på ekonomi- och systemfrågor där Socialdemokraterna har en förtroendefördel. Nu börjar stridsfrågor som präglat de senaste årens inrikespolitik att kunna ta mer plats igen, inte minst invandringsfrågan. Sverigedemokraterna hamnade i skuggan under den akuta coronakrisen men får nu större möjligheter att vinna mark.
  • Moderaterna har stärkt sin ställning som ledande oppositionsparti. Förändringen har skett gradvis, men sett över tid har partiet nu fått ett tydligt starkare väljarstöd än förra året. Strömmarna till Moderaterna kommer framför allt från Kristdemokraterna och gamla väljare som vänder åter från Sverigedemokraterna. Precis som Socialdemokraterna har även Moderaterna gynnats av ett ökat fokus på ekonomifrågor, men Moderaternas uppåttrend kan förmodligen också knytas till partiets skarpa ton i migrations- och lag och ordningsfrågor.

Faktaruta

Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten, 18 år och äldre.

Fråga: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Undersökningsperiod: 28 juli – 4 augusti 2020.

Metod och urval: Undersökningen är genomförd inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket samt en onlinepanel som rekryteras genom ett samarbete med drygt 400 webbplatser.

Antal genomförda intervjuer: Undersökningen omfattar 2 705 intervjuer och är genomförd som en webbundersökning.

Vägning: Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Väljarbarometern

Aftonbladet/Demoskops väljarbarometer bygger vid varje undersökningstillfälle på åtminstone 2 000 intervjuer med den röstberättigade allmänheten 18 år och äldre. Intervjuerna genomförs online och svarspersonerna kommer från två olika källor.

Den ena källan är ett urval från Iniziopanelen som rekryteras genom ett samarbete med Aftonbladet. Urvalet bygger på kvoter eller strata (s.k. prestratifiering) utifrån ålder och kön som motsvarar befolkningen i riket (SCB). Därefter slumpar vi fram epostadresser inom ramen för Iniziopanelen. Efter första inbjudan skickas ytterligare två påminnelser olika dagar. På så sätt bildas nya urval varje dag, med nya och gamla adresser så att vi säkerställer att vi får med både de som svarar snabbt och de som av olika skäl behöver några dagar på sig. När man har blivit utvald till en enkät, får man en flagga i databasen som gör att man inte får en ny inbjudan inom en viss tid. Inizio tillämpar alltså en karantänsregel. Skälet är att slumpen inte ska göra att man får för många inbjudningar till att medverka i undersökningar på kort tid, dvs en hög uppgiftslämnarbörda.

Den andra källan är ett urval från en webbrekryterad panel. Urvalet görs med befolkningsrepresentativa kvoter på respondenternas kön, ålder, utbildning och geografiska fördelning. Denna panel rekryteras genom ett samarbete med drygt 400 webbplatser. Webbplatser med sociodemografiska besöksprofiler som är underrepresenterade i panelen söks upp och används aktivt. Panelrekryteringen från en webbplats pågår normalt en gång om året. En besökare tillfrågas inte mer än en gång. Till denna panel är det inte möjligt att anmäla sig till panelen på eget initiativ.

Minst 1 000 intervjuer görs i varje panel. Resultatet vägs på kön, ålder, utbildning, och pari i föregående val.Kontaktpersoner

Peter Santesson

Head of Public Opinion Analysis / PhD

Opinions- och väljaranalys, samhällsanalys, attityd- och värderingsfrågor


Karin Nelsson

VD

Opinions- och väljaranalys, samhällsanalys, attityd- och värderingsfrågor


Anders Lindholm

Senior Advisor

Opinionsanalys, politiska processer, public affairs, livsstil, vanor, värderingar


Anders Lindholm

Opinionsanalys, politiska processer, public affairs, livsstil, vanor, värderingar