Kontakta oss
Nyhet Väljarbarometern

Väljarbarometern, mars 2021

Väljarbarometern, mars 2021

M når sin högsta nivå sedan juli 2016

[share_box]
[divider height=”30″ style=”default” line=”default” color=”” themecolor=”0″]
I Aftonbladet/Demoskops väljarbarometer för mars noterar Moderaterna sitt högsta väljarstöd sedan juli 2016
Sedan förra väljarbarometern har Sverige under februari månad haft en mycket kall vinter som inneburit en het politisk debatt kring landets energiförsörjning. Kärnkraftens möjligheter och utmaningar har diskuterats tillsammans med hur importen av smutsig el och användningen av Karlshamnsverken påverkar klimatomställningen och de ekonomiska ramarna. Vaccinationen av befolkningen har inte gått långsammare än vad som inledningsvis planerats bland annat beroende på tillgången till vaccin inom EU. Det har medfört kritik och förslag till alternativa vägar att skaffa vaccin. Sedan har det varit stort medialt fokus på den hustvist som KDs partiledare Ebba Busch är part i.
I väljaropinionen noterar Moderaterna 24,5%, det högsta stöd sedan juli 2016. Det innebär att S och M är jämnstora. MP och L är fortsatt under fyraprocentsspärren. I övrigt är det små rörelser i förhållande till februari månad.  

Sedan mars 2020, för ett år sedan, har M ökat 5 procentenheter och jämfört med bottennoteringen i december 2019 har partiet ökat 7 procentenheter. M tar väljare från KD i första hand och från L och SD i andra hand. I undersökningen motiverar nytillkomna M-sympatisörer bland annat att de uppskattar Kristerssons tydlighet, att M verkar handlingskraftigt och att man söker sig till ett stort parti som kan vara regeringsbärande som alternativ till S.
KD noterar 5,8% (-0,7), vilket är något under valresultatet (6,3%). I stort sett samtliga väljare partiet tappat går till M. Det mediala fokus kring partiledare Busch fastighetsaffär tycks dock inte ge något större utslag bland väljarna bland de kommentarer respondenterna lämnar. Att partiet tappar till M beror snarare på oppositionsledarrollen som M har.
Sverigedemokraterna ligger oförändrat på 18.3% (+-0) i mars månads mätning, vilket är den lägsta nivå sedan april 2019. Sedan februari 2020, alltså för exakt ett år sedan, har SD backat 3.8 procentenheter och sedan toppnoteringen i december 2019 har partiet backat 7.1 procentenheter. Det största tappet sker till M.
Liberalerna backar till 2.7% (-0.4) i dagens mätning och det fortsatt svårt läge under spärren. Sedan valet 2018 kan vi se att sympatisörerna gått åt två håll, där väljare i huvudsak har gått till M, men en del väljare har gått till C. I mätningen finns röster som påpekar att man inte vet vad L eller partiledaren vill, någon som gått till C säger att en röd linje mot SD är viktig.
Socialdemokraterna noterar 24.2% (-0.5), vilket innebär att S är jämnstora med M. Bland väljare som lämnat S och gått till V är det flera som tycker att S har gått för långt mot mitten och tappat kontakten med arbetarrörelsen. Vänsterpartiet ligger still på 9,3% (-0.1), vilket är över valresultatet på 8.0%. Miljöpartiet ligger kvar under spärren 3.1% (-0.4) och valet av Märta Stenevi som nytt språkrör i slutet av januari har inte givit något avtryck i opinionen.
Tittar vi på partikonstellationerna ser vi att Högeroppositionen (M+KD+SD) får 48.6% (+0.6), Samarbetspartierna (S+MP+L+C) samlar 39.9% (-1.0) och Vänsterkonstellationen (S+V+MP) samlar 36.6% (-1.0) Dessa förhållanden har sett ganska lika ut det senaste året. Sedan valet 2018 har dock Högeroppositionen vunnit och Samarbetspartierna tappat. Den forna Alliansen samlar idag 42.9% (+0.5) av väljarna.
Andelen osäkra väljare är 3.6 procent (-0.6).
Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson
Om undersökningen
Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten, 18 år och äldre.
Fråga: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.
Undersökningsperiod:  26 februari -3 mars 2021.
Metod och urval: Undersökningen är genomförd inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket samt en onlinepanel som rekryteras genom ett samarbete med drygt 400 webbplatser.
Antal genomförda intervjuer: Undersökningen omfattar 2 314 intervjuer och är genomförd som en webbundersökning.
Vägning: Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.
[share_box]


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet