Kontakta oss
Nyhet Väljarbarometern

Väljarbarometern, juni 2021

V återtar en del förlorad mark

I Demoskops/Aftonbladets väljarbarometer för juni ökar V (8,5 procent) med 1,6 procentenheter, regeringspartierna S (24,5 procent) och MP (3,5 procent) backar med 1,2 procentenheter respektive 0,6 procentenheter. Samarbetspartiet C (10,7 procent) tappar en del (1,1 procentenheter) av förra månadens uppgång, men är kvar över 10 procent, vilket är en hög nivå sett till det senaste året. Förändringarna för övriga partier är ytterst små. KD (5,6 procent) och L (3,6 procent) ökar båda med 0,4 procentenheter, SD (19,2 procent) med 0,2, medan M (22,9 procent) tappar lika mycket.Förändringarna i juni månads väljarbarometer är genomgående små, och de största rörelserna är i motsatt riktning mot förra månaden, varför några längre trender inte kan skönjas.

Såväl MP som L är under spärren, men L har under de senaste månaden ändå stabiliserat sin position något, i jämförelse med innan man aviserade att man avser att stötta en högerregering, för MP:s del är det åter ett fall tillbaka och man har inte varit över spärren vid mer än tre tillfällen under det senaste året.

Förtroendet för de båda språkrören är begränsat, traditionen av stödröstning finns inte i det vänstra, som i det högra blocket, och C kan möjligen komma att utgöra ett alternativ till MP, varför MP eventuellt löper en större risk än L att inte klara spärren.

L:s alltjämt mycket utsatta position illustreras av att man har den klart minsta andelen kvar av väljarna från 2018. Att byta färdriktning två gånger har först inneburit att man tappat väljare till M, och därefter C i första hand. Nu måste man börja återta en del av sina väljare från 2018, men också bli ett alternativ för liberalt orienterade M-väljare, där det tidigare funnits en stor utbytbarhet.

Att C nu är mer en del av det rödgröna blocket än av det borgerliga illustreras av att man, förutom L, har ett större utbyte av väljare från S, V, Mp än från M och KD, SD

Bilden av en väljarbas som kraftigt avviker från den generella väljarkåren har länge varit dominerande för SD, men de är nu det tredje störst partiet även bland kvinnor.

Det parti som nu har de största avvikelserna från väljarkåren är snarare S som har tre av tio kvinnor bakom sig men bara två av tio män. Än värre är dock partiets stöd i olika åldersgrupper, med en av tre väljare i den äldsta gruppen, men endast 15 procent i gruppen en under 30 år. Att regeringspartnern MP har ett stöd i åldersgrupperna som delvis är det omvända kan möjligen ses som en utjämnande faktor, men det är också bild av svårigheten för partierna att tillsammans kunna utgöra ett tydligt alternativ.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson eller Anders Lindholm.

Om undersökningen

Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten, 18 år och äldre.

Fråga: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Undersökningsperiod:  25 maj – 2 juni 2021.

Metod och urval: Undersökningen är genomförd inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket samt en onlinepanel som rekryteras genom ett samarbete med drygt 400 webbplatser.

Antal genomförda intervjuer: Undersökningen omfattar 2 730 intervjuer och är genomförd som en webbundersökning.

Vägning: Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet