Kontakta oss
Nyhet Väljarbarometern

Väljarbarometern, februari 2021

Väljarbarometern, februari 2021

SD fortsätter backa

[share_box]
[divider height=”30″ style=”default” line=”default” color=”” themecolor=”0″]
Den senaste månaden har coronapandemin och vaccineringen som påbörjats lämnat utrymme för politiska utspel och diskussioner som framförallt kopplas till regeringsfrågan. Det varit stort fokus kring Liberalerna som med svikande opinionsstöd och interna diskussioner med krismöte som följd och något som uppfattats som ett nyvalshot. Centern har hävdat att om Liberalerna lämnar samverkan med regeringen blir det extraval. Moderaterna har meddelat att det finns förutsättningar för att samverka med Sverigedemokraterna i migrations- och kriminalpolitiken efter valet. Slutligen valdes Märta Stenevi som nytt kvinnligt språkrör för Miljöpartiet de sista dagarna intervjuerna genomfördes.
I väljaropinionen återhämtar Socialdemokraterna något till 24.7% (+1.7) och återtar väljare från Miljöpartiet som återigen hamnar under spärren med 3.5% (-1.5). MPs val av nytt språkrör inträffade under intervjuperioden och var en fråga som varken tycktes engagera den breda väljarkåren eller de egna väljarna i någon större utsträckning. Vänsterpartiet når 9.4% (-0.5), vilket är något över valresultatet då partiet fick 8%. V tar väljare från S.
väljarbarometer februari 2021
Sverigedemokraterna backar till lägsta nivå sedan april 2019
Moderaterna noterar oförändrat väljarstöd med 23.2% (0.0) för tredje månaden i rad. Däremot fortsätter Sverigedemokraterna att backa något till 18.3% (-1.2), vilket är den lägsta nivå sedan april 2019. Sedan februari 2020, alltså för exakt ett år sedan, har SD backat 5.2 procentenheter och sedan toppnoteringen i december 2019 har partiet backat 7.1 procentenheter. Det största tappet sker till M, men något sker även till KD och S. Kristdemokraterna ligger i princip still och får 6.5% (+0.6), vilket är i nivå med valresultatet på 6.3%.
Även om Liberalerna ökar från bottennoteringen förra månaden till 3.1% (+0.8) i dagens mätning, är det fortsatt svårt läge under spärren. Sedan valet 2018 kan vi se att Liberalernas sympatisörer gått åt två håll, där väljare i huvudsak har gått till M, men en del väljare har gått till C. En ljuspunkt kan vara att L är det parti med flest väljare som gått till soffan, det vill säga ännu inte funnit en ny partipolitisk hemvist.
Centerpartiet ligger i princip still på 9.6% (+0.4), vilket är något över valresultatet 2018 då C fick 8.6%. I nuläget är det svårt att se var C ska kunna ta några större väljargrupper från eftersom Januariavtalet ser ut att blockera väljarströmmar från både vänster och höger.
Tittar vi på partikonstellationerna ser vi att Högeroppositionen (M+KD+SD) får 48.0% (-0.6), Samarbetspartierna (S+MP+L+C) samlar 40.9% (+1.4) och Vänsterkonstellationen (S+V+MP) samlar 37.6% (-0.3) Dessa förhållanden har sett ganska lika ut det senaste året. Sedan valet 2018 har dock Högeroppositionen vunnit och Samarbetspartierna tappat. Den forna Alliansen samlar idag 42.4% (+1.8) av väljarna.
Andelen osäkra väljare är 4.2 procent (+0.8).
Karin Nelsson, vd Demoskop

Om Aftonbladet/Demoskops väljarbarometer

Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten, 18 år och äldre.
Fråga: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.
Undersökningsperiod: 26 januari -3 februari 2021.
Metod och urval: Undersökningen är genomförd inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket samt en onlinepanel som rekryteras genom ett samarbete med drygt 400 webbplatser.
Antal genomförda intervjuer: Undersökningen omfattar 2 184 intervjuer och är genomförd som en webbundersökning.
Vägning: Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.
Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson
[share_box]


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet