Kontakta oss
Nyhet Väljarbarometern

Väljarbarometern (extra), juni 2021

V går markant framåt

I Demoskops/Aftonbladets extra väljarbarometer för juni ökar V (11,3 procent) med 2,8 procentenheter, regeringspartierna S (23,4 procent) och MP (3,3 procent) backar med 0,8 respektive 0,2 procentenheter. Stödet för samarbetspartiet C (10,6 procent) är i stort oförändrat (-0,1 procentenhet). KD (6,8 procent) ökar med 1,2 procentenheter, medan L (3,4 procent), M (22,1 procent) och SD (18,2 procent) tappar 0,2, 0,8 respektive 1,0 procentenheter.


Den enskilt tydligaste förändringen under den regeringskris Sverige nu genomgår är att V går framåt. V når nu sin högsta nivå V sedan september 2002. Det är tydligt att Nooshi Dadgostars hårda hållning i frågan om marknadshyror har betalat sig.

Retoriken som går ut på att V nu allierat sig med den högerkonservativa partierna i en fråga där man inte är sakpolitiskt överens, har inte gjort något större avtryck. Man går i stället framåt på bekostnad av S och MP.
För C och L, som varit särskilt mycket i fokus den senaste veckan, är förändringarna ytterst små.
Stödet för L, 3,4 procent, är definitivt inom den nivå som kan generera stödröster, en nivå under 3,0 skulle sannolikt får väljarna att tveka i större utsträckning.

Inte heller stödet för MP förändras nämnvärt, och man behöver vid ett extra val definitivt stödröster. Just traditionen att stödrösta är mindre tydlig på den rödgröna sidan än på den borgliga, vilket kan ligga MP fatet.
KD ökar primärt på bekostnad av SD, och stödet för partiet är nu strax över nivån i valet 2018

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson eller Anders Lindholm.

Om undersökningen

Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten, 18 år och äldre.

Fråga: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Undersökningsperiod:  23 – 28 juni 2021.

Metod och urval: Undersökningen är genomförd inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket samt en onlinepanel som rekryteras genom ett samarbete med drygt 400 webbplatser.

Antal genomförda intervjuer: Undersökningen omfattar 2 148 intervjuer och är genomförd som en webbundersökning.

Vägning: Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet