Kontakta oss
Nyhet Väljarbarometern

Väljarbarometer, december 2020

Väljarbarometern, december 2020

Högsta väljarstödet för Moderaterna under mandatperioden

[share_box]
[divider height=”30″ style=”default” line=”default” color=”” themecolor=”0″]
I Aftonbladet/Demoskops väljarbarometer för december noterar Moderaterna sitt högsta väljarstöd under mandatperioden med 23.2 procent.
Den senaste månaden har coronapandemin eskalerat, med ökad smittspridning och antal sjukhusvårdade. Regeringen har därför fattat beslut om att skärpa restriktionerna och Stefan Löfven har hållit sitt andra tal till nationen. Andra väsentliga politiska händelser som inträffat inför fältperioden är att Miljöpartiets valberedning har nominerat Märta Stenevi till nytt språkrör efter Isabella Lövin. Dessutom har ett bråk inom Liberalerna blossat upp om partiets inriktning och inställning i regeringsfrågan framåt. Moderaterna har också presenterat ett idéprogram som ska ut på remiss 
I väljaropinionen ser vi inga större rörelser jämfört med föregående månad, men över tid ser vi flera intressanta rörelser.


 

Socialdemokraternas fall har avstannat

Socialdemokraterna får 25.0 procent (+1.0), vilket innebär att tappet från rekordnoteringen i maj på 30.1 har avstannat, i allafall för tillfället. Vi ser att det tappar till V i huvudsak och tar väljare från MP. Det är svårt att se att den ökade smittspridningen i samhället medger den opinionsboost som S fick i våras. Det ökade stödet då hjälptes av den borgfred som infann sig.
Vänsterpartiet noteras i denna månads väljarbarometer till 9.3 procent (-0.1) och har vunnit stöd under mandatperiodenen del av väljarstödet kommer från S och något från MP. Den nyvalda partiledaren Nooshi Dadgostar har dock inte hunnit göra något särskilt avtryck i opinionen. 
Miljöpartiet ligger fortsatt still i opinionen på 3.6 procent (+0.2) och tycks ha svårt att lyfta sig över den viktiga fyraprocentsspärren. Valberedningen har föreslagit partisekreteraren Märta Stenevi till nytt språkrör efter Isabella Lövin. Samtidigt har flera kandidater meddelat att de kvarstår som kandidater. Däribland Elin Söderberg, Annika Hirvonen och Rebecka Le MoineSpråkrörsvalet hålls den 31 januari 2021 vid en extra partikongress. 

Moderaterna fortsätter öka

Väljarbarometer
Moderaterna ökar även i december och når den högsta nivån under mandatperioden med 23.2 procent (+0.8). Senast M hade en liknande toppnotering var i februari 2018 (23.9%). M tar väljare från SD, KD och L. I de öppna svaren är det flera som resonerar att de uppskattar Ms tydlighet i frågor som rör lag och ordning och hårdare tag kring gängkriminaliteten.  
Centerpartiet når 9.4 (+0.2), vilket är något över valresultatet (8.6%). Efter Januariavtalet har Centerpartiet haft svårt att attrahera väljare utöver tidigare L-sympatisörer och det ser ut som det för tillfället finns ett tak. Det är svårt att se var nya väljare ska komma ifrån eftersom Januariavtalet är laddat för borgerliga väljare som inte uppskattar samarbetet med S. 
Liberalerna har också svårt att finna väljarstöd som tar partiet över den viktiga fyraprocentsspärren i väljarbarometern. december månads mätning får L 2.8 procent (-0.3), vilket är nära den bottennotering som gjordes i maj och juni i år på 2.7 procent. Efter Januariavtalet tappade L väljare och när Sabuni valdes till ny partiledare i juni 2019 såg stödet ut att öka något, men har sedan oktober 2019 parkerat sig under fyra procent i, i princip, varje mätning. Tappet har skett till M och C. 
Kristdemokraterna backar något och noterar 5.7 procent (-1.2), vilket är under valresultatet på 6.3 procent. Vi ser inga spår bland väljarna när det gäller det uppmärksammade bråket gällande Buschs privata fastighetsförvärv. Det tycks snarare så att Ms tydlighet i frågor som är viktiga även för KDs väljare har lockar dem att byta parti. 
Sverigedemokraterna noterar 19.6 procent (-0.3) vilket, över tid, är ett väljartapp som alltså kan speglas mot Moderaternas ökade stödAvståndet till M fortsätter därmed att öka.  

Oförändrat i partikonstellationerna

Tittar vi på partikonstellationerna i december månads väljarbarometer ser vi att Högeroppositionen (M+KD+SD) får 48.5 procent, Samarbetspartierna (S+MP+L+C) samlar 40.8 procent och Vänsterkonstellationen (S+V+MP) samlar 37.9 procent. Dessa förhållanden har sett ganska lika ut det senaste året. Sedan valet 2018 har dock Högeroppositionen vunnit och Samarbetspartierna tappat. Den forna Alliansen samlar idag 41.1 procent av väljarna. 
Andelen osäkra väljare i decembers väljarbarometer är 2,9 procent (-1.0). 
 
[call_to_action title=”Kontakt / Offertförfrågan” icon=”icon-mail-line” link=”mailto:info@demoskop.se” button_title=”” class=”” target=”_blank” animate=””]Vi på Demoskop har ett effektivt upplägg för att hjälpa dig att mäta och påverka opinion. Hör gärna av dig så berättar vi mer![/call_to_action]
 
 

Om Aftonbladet/Demoskops Väljarbarometer

Målgrupp:  Den röstberättigade allmänheten, 18 år och äldre. 
Fråga:  “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.  
Undersökningsperiod:  26 november  2 december 2020. 
Metod och urval:  Väljarbarometern är genomförd inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket samt en onlinepanel som rekryteras genom ett samarbete med drygt 400 webbplatser. 
Antal genomförda intervjuer:  Undersökningen omfattar 2 278 intervjuer och är genomförd som en webbundersökning. 
Vägning:  Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val. 
För att ett parti ska redovisas under eget namn i väljarbarometern ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.
Demoskop redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Tänk på att stickprovsundersökningar är alltid förknippade med osäkerhet. Läs mer om hur vi tänker här.
Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson
[share_box]


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet