Kontakta oss
Nyhet Väljarbarometern

Väljarbarometern, april 2021

Väljarbarometern,  april 2021

Lägsta stödet för Kristdemokraterna sedan november 2018

[share_box]
[divider height=”30″ style=”default” line=”default” color=”” themecolor=”0″]
I Aftonbladet/Demoskops väljarbarometer för april noterar Kristdemokraterna sitt lägsta väljarstöd sedan november 2018.
Kristdemokraterna har haft ett svagt vikande väljarstöd sedan toppnoteringarna våren 2019. Tappet har skett framförallt till Moderaterna och i andra hand till Sverigedemokraterna. Det senaste halvåret har det varit stort fokus kring partiledaren Ebba Busch fastighetsaffär där partnerna möttes i en förlikningsrättegång i början av mars. I april månads mätning noterar KD 5,2% (-0,6), vilket är det lägsta resultatet som uppmätts sedan november 2018 (4,8%).

Den senaste månaden har stort fokus legat på Liberalernas ställningstagande till att gå till val som ett borgerligt parti, något som partiledare Nyamko Sabuni aviserade i början av mars. Frågan kom sedan att avgöras i partirådet den 28 mars där argumenten var många och hårda för och emot. Beslutet landade i att partirådet går på partistyrelsens linje. Denna mätning är i sin helhet gjord efter beslutet och vi ser att L ökar något från 2,7% i mars till dagens 3,7%. Detta är den högsta nivå vi uppmätt sedan mars 2020. Om det är ett trendbrott återstår att se. Partiet tar väljare från M i första hand och tappar till C, vilket är väntade rörelser.
Coronapandemin har gått in i sin tredje fas. Dödsfallen fortsätter att rapporteras, men minskar nu  när de äldsta har vaccinerats. Däremot går vaccinationen av resten av befolkningen fortsatt långsamt. Målsättningen att alla ska vara vaccinerade till sommaren har reviderats till augusti. Samtidigt förlängs de restriktioner regeringen infört fram till början av maj. Trots fortsatt politisk dramatik är rörelserna inte stora i jämförelse med föregående månad, men över tid finns intressanta mönster.
Deltagarna i undersökningen får beskriva hur de resonerar kring sitt partival med egna ord och denna gång kan vi konstatera att Liberalernas ställningstagande har gett ringar på vattnet bland andra partiers väljare också.
En Socialdemokrat säger ”Att L, M, och KD närmar sig SD skrämmer mig. Att partier ger upp sina tidigare principer och närmar sig SD som inte döljer sina antidemokratiska mål gör att det inte går att lita på övriga nämnda partier.” 
En Kristdemokrat uttryckerKan rösta på M eller SD också. Vill gärna stödja L om de kan lova att inte gå tillbaka till Januariöverenskommelsen efter valet.”
I april månads väljarbarometer ökar Socialdemokraterna till 25,4% (+1,2) och tar väljare Vänsterpartiet som backar något till 8,4% (-0,9). Miljöpartiet ligger fortsatt under spärren med 3,3% (+0,2) och är denna gång mindre än L. Centerpartiet ligger still i opinionen med 9,8% (-0,1). C tar en del från L, sannolikt besvikna väljare som har en annan syn på regeringsfrågan än den L valt, men C tappar också något till M.
Moderaterna bryter denna månad uppgången i väljaropinionen som pågått sedan oktober 2020. M noterar 22,8% (-1,7) och tappar framförallt till SD, men vi noterar också ett nytt flöde till L. Sverigedemokraterna ökar något till 19,2% (+0,9)
Tittar vi på partikonstellationerna ser vi att Högeroppositionen (M+KD+SD) får 47,2% (-1,4), Samarbetspartierna (S+MP+L+C) samlar 42,2% (+2,3) och Vänsterkonstellationen (S+V+MP) samlar 37,1% (+0,5) Dessa förhållanden har sett ganska lika ut det senaste året. Sedan valet 2018 har dock Högeroppositionen vunnit och Samarbetspartierna tappat. Den forna Alliansen samlar idag 41,5% (-1,4) av väljarna. Andelen osäkra väljare är 3,1 procent (-0,5).
[call_to_action title=”Kontakt / Offertförfrågan” icon=”icon-mail-line” link=”mailto:info@demoskop.se” button_title=”” class=”” target=”_blank” animate=””]Vi på Demoskop har ett effektivt upplägg för att hjälpa dig att mäta och påverka opinion. Hör gärna av dig så berättar vi mer![/call_to_action]
Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson.
Om undersökningen
Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten, 18 år och äldre.
Fråga: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.
Undersökningsperiod:  30 mars – 7 april 2021.
Metod och urval: Undersökningen är genomförd inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket samt en onlinepanel som rekryteras genom ett samarbete med drygt 400 webbplatser.
Antal genomförda intervjuer: Undersökningen omfattar 2 651 intervjuer och är genomförd som en webbundersökning.
Vägning: Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.
[share_box]


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet