Kontakta oss
Nyhet Väljarbarometern

Väljarbarometer augusti 2023

Skillnaden mellan blocken minskar för tredje månaden i rad

Väljarbarometer augusti månad

  • Skillnaden mellan blocken fortsätter minska och oppositionen har nu ett övertag med 1,9 procentenheter
  • Små rörelser väljaropinionen jämfört med juli månad
  • Socialdemokraterna tangerar för andra gången i vår den högsta nivån sedan februari 2014 med 34,5 procent (0,4)
  • Moderaterna och Sverigedemokraterna är i praktiken jämnstora, med 20,7 procent (-0,8) respektive 19,6 procent (0,5).
  • Miljöpartiet noterar 2,6 procent (-0,2) och Liberalerna får 3,2 procent (0,2) och ligger därmed fortsatt under spärren, Kristdemokraterna och Centerpartiet ligger fortsatt nära spärren med 4,4 procent (0,3) respektive 5,0 procent (0,3). Vänsterpartiet noterar 7,7 procent (-1,0).

Oppositionen samlar 49,8 procent (-0,5) av väljarna och Tidöpartierna noterar 47,9 procent (0,2). Skillnaden mellan blocken fortsätter att minska jämfört med föregående månad och är nu 1,9 procentenheter till oppositionens fördel.

Juli månad har kommit att domineras av Turkiets besked om godkännande av Sveriges Natoansökan samt upprepade Koranbränningar som medfört ett kritiskt säkerhetsläge. Samtidigt fortsätter kriget i Ukraina. Det finns även tecken som tyder på ljusning i ekonomin. Den varma period som inledde juni har kommit att avstanna i Sverige och vädret har varit med ostadigt. I Europa och andra delar av världen har det dock rapporterats om rekordhetta och rapporter har kommit om att det ser ut att bli den hetaste sommaren någonsin.

Den framgång som tolkades för regeringen i samband med Turkiets Nato-besked har förbytts i bakslag i och med Koranbränningarna. Sammantaget kan vi se fortsatt stiltje i väljaropinionen med små rörelser. Sedan valet 2022 har huvudfrågorna vid sidan av kriget i Ukraina och Natoansökan handlat om generellt höga priser, höjda räntor och inflation samt utbetalning av elstöd. En annan viktig fråga i fokus har varit på det eskalerande gängvåldet med skjutningar och sprängningar runt om i landet. Allt detta har sammantaget belastat regeringen, som haft relativt låga förtroendesiffror. Socialdemokraterna ligger kvar på toppnivåer som vi tidigare såg tidigt på året inför valet 2014. S gynnas av att vara i opposition och av att partiledare Andersson har mycket högt förtroende bland väljarna. Moderaterna har dock klarat sig relativt väl opinionsmässigt och ligger kvar på en nivå strax över valresultatet, vilket även gäller Sverigedemokraterna har gjort och som ligger strax under valresultatet. Vänsterpartiet ligger i denna mätning på exakt samma nivå som valresultatet 2022. Övriga partier ligger strax över eller under 4-procentsspärren. Kristdemokraterna och Centerpartiet strax över och Liberalerna och Miljöpartiet strax under. Nivåerna tyckssedan några månader vara stabila. I en mellanvalsperiod och med de frågor som är i fokus tycks det svårt för de mindre partierna att nå ut med sin politik.1

Utifrån Demoskops Kvartalsbarometer, som bygger på 20 748 intervjuer de senaste tre månaderna, ser vi att det stor skillnad mellan hur män och kvinnor röstar.

I allmänhet är stödet för partierna till vänster högre bland kvinnor och för partierna till höger högre bland män. Bland kvinnor är Socialdemokraterna största parti med 41,4 procent av rösterna, jämfört med männen där stödet är 28,4 procent, näst störst är Moderaterna med 18,3 procent och därefter Sverigedemokraterna med 14,7 procent. Ser vi till hur män röstar är rangordningen densamma, men med andra nivåer på stödet per parti. Socialdemokraterna är största parti, men med ett stöd om 28,4 procent, följt av Moderaterna med 23,4 procent och Sverigedemokraterna med 22,9 procent. Skillnaden är alltså större hur kvinnor röstar än hur män röstar. Ser vi till skillnaden mellan blocken har oppositionen ett övertag med 20,5 procentenheter när kvinnorna väljer parti jämfört med Tidöpartierna som har ett övertag med 12,2 procent när männen uppger hur de skulle rösta.

Störst relativ skillnad är det för Kristdemokraterna där stödet bland män är 70% högre än bland kvinnor.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 2 471 intervjuer under perioden 15 juli-3 augusti 2023 och är genomförd som en webbundersökning. Frågan som ställdes var:

“Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Frågan om partisympati kompletteras med en öppen fråga där respondenten med egna ord för beskriva hur de resonerar kring partivalet.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

För att ett parti ska redovisas under eget namn ska partiet få minst 1,5 procent i tre på varandra följande mätningar eller att partiet får minst 3,5 procent i en enskild mätning. För partier som finns representerade i riksdagen sker redovisning av partiets stöd oavsett storlek i mätningen.

Demoskop redovisar inte felmarginaler eftersom kvoturval används. För att kunna förstå förändringar i opinionen jämförs resultatet med föregående mätningar över tid. Tänk på att stickprovsundersökningar är alltid förknippade med osäkerhet. Läs mer om hur vi tänker här.

Väljarbarometern publiceras i Aftonbladet. Frågor om undersökningen besvaras av Karin Nelsson, karin.nelsson@demoskop.com


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet