Kontakta oss
Kommunikation Marknadsföring

Vad gör egentligen svenskarna framför TV:n?

Vad äter svenskarna framför tv:n, vad bråkar de om och vem ser de helst på tv med? Det har TV-leverantören Allente tillsammans med Fuze PR och Demoskop tagit reda på i en stor undersökning.

Daniel Lagerqvist som är VD på Fuze PR berättar om undersökningen.

Varför gjordes undersökningen, vad var syftet?

Som PR-byrå hjälper vi olika kunder med att nå ut i media och i det här fallet gällde det tv-leverantören Allente som är sammanslagningen av Canal Digital och Viasat. Syftet med undersökningen var att skapa insikter kring svenskarnas tv-vanor och då primärt kring tv som livsstil. Alltså inte fokus på hur mycket man tittar i minuter eller exakt vad man tittar på utan snarare på vilka man helst tittar med, vad man gillar att äta när man ser på tv osv.
Vi upptäckte att marknaden saknade en relevant undersökning om tv-vanor och den luckan ville vi fylla.

Nyttan rent generellt med undersökningar inom PR?

Vi vill jobba med PR som faktiskt bygger på riktiga nyheter och berättelser. Genom att göra undersökningar i olika segment kan vi hitta insikter men framför allt skapar vi innehåll som sedan går att göra nyheter på. Undersökningar är ett bra sätt att ta plats inom den sektor man vill synas i och skapa position som thought leader.

Hur kommer den att användas?

Vi kommer att ta ut undersökningen i media med nyheter om hur svenskarnas tv-vanor ser ut. Här väljer vi olika nyhetsvinklar utifrån nyhetsmedia, branschmedia och lokalmedia och inte minst de lokala skillnaderna är lätt att hitta nyheter kring.

Förutom media kommer vi att publicera material i bolagets egna kanaler och då framför allt sociala medier men även på sajt och i nyhetsbrev. Möjligheterna för bra kommunikation är i stort sett oändliga.

Varför valdes Demoskop, hur ser ni på vår insats?

Demoskop är en trygg och välkänd leverantör med ett varumärke som skapar tillit hos de journalister som vi vill nå. Att nå ut i media handlar mycket om just tillit och att media måste kunna lita på att undersökningen är gjord på korrekt sätt.
Demoskop har genom hela processen kommit med feedback på våra initiala tankar som vässat undersökningen och kunnat leverera mot en deadline som från början var tight. Vi är mycket nöjda med Demoskops insats och kommer absolut att komma tillbaka.

Ta del av undersökningen i sin helhet här

Daniel Lagerqvist, VD på Fuze PR

Ytterligare inom: Kommunikation

Visa alla inom: Kommunikation