Kontakta oss
Nyhet

Umgänget ökar

Den senaste veckan har fortsatt inneburit mer negativa tongångar om coronapandemins fortsatta utveckling. Balansmåttet är nu 29 att jämföra med 51 runt den 20 juni. Sveriges höga dödstal i en internationell jämförelse, den, enligt flertalet studier, låga andelen som beräknas ha smittats innebär att hoppet om att nå flockimmunitet förefaller vara långt borta. Om det var den svenska strategin, så har den inte fungerat. De nya budskapen förefaller inte bara vara att bara trycka ner kurvan för att sjukvården ska klara uppgiften, utan snarare att minimera smittan totalt sett. Att restriktionerna för de över 70 år inte lättas upp var förmodligen ett stort bakslag för många. Att Sverige inte omgående hade mer strikta restriktioner får vi  därför sannolikt betala priset för nu. Å andra sidan står det ännu inte klart vad som händer i länder som successivt öppnar upp.
Benägenheten att vidta åtgärder för att minska smittan är fortfarande god, men det finns också några tydligt fallande trender. Framförallt är man nu mindre benägen att avstå från att gå ut och roa sig och att undvika att träffa vänner. Trots sakta sjunkande andelar är det dock fortsatt stora grupper som fortsätter med de åtgärderna. Det fina vädret har också ökat möjligheterna till ett säkrare umgänge utomhus. En av de tidigare teorierna vara också att smittspridningen, likt en influensa, skulle minska vid ökad värme. Vi går nu in i perioden där det i så fall skulle ske.
Trots sakta sjunkande beredskap att vidta åtgärder är det ännu inte någon åtgärd som ligger utanför ramen för tidigare mätningar. Beredskapen vara alltså något lägre i början av mätserien. Då utnyttjandet av IVA-platserna sjunkit finns skäl att ha förhoppningar om sjunkande svenska dödstal. Om det händer under den närmaste veckan bör en mer positiv förväntan på utvecklingen vara synlig inom kort, liksom sjunkande beredskap att vidta åtgärder.
Ladda ner den senaste rapporten här.
Vi frågor eller beställning, kontakta anders.lindholm@demoskop.se 
Vår internationella publicerade dashboard:


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet