Kontakta oss
Nyhet Opinion & Politik Väljarbarometern

Socialdemokraterna fortsätter falla

I Aftonbladet/Demoskops väljarbarometer för juni tappar Socialdemokraterna hela förra månadens uppgång och backar istället. Partiet har ökat starkt under coronakrisen men nu vänder det nedåt.

I Aftonbladet/Demoskops väljarbaromter för juni tappar Socialdemokraterna hela förra månadens uppgång och backar till 27,8 procent (-2,3). Partiet har ökat starkt under coronakrisen, och uppgångarna har varit tydligast bland yngre och medelålders – väljargrupper där S är jämförelsevis svagare än bland de äldre. När det nu vänder nedåt ser det också ut att vara bland yngre väljare som tillbakagången sker. Men även bland väljare över 65 år, normalt sett den starkaste gruppen för S.
Vänsterpartiet ökar i juni och får 8,2 procent i mätningen (+1,0). Under coronakrisens mest akuta fas noterades ett återflöde från V till S, där väljare som V hade vunnit efter valet i samband med januarisamarbetet nu tenderade att återvända till sitt gamla parti. I juni finns tidiga tecken på att den strömmen vänder om, vilket kan tolkas som början på ett slags normalisering av opinionsläget efter en mycket turbulent vår. Miljöpartiet hämtar in större delen av förra månadens nedgång och noteras nu till 3,9 procent (+0,6).
Junimätningen innebär ingen förändring för Kristdemokraterna som ligger kvar på 6,5 procent (+/-0). Moderaterna ökar obetydligt i juni och noteras till 20,9 procent (+0,2). Högeroppositionen är överlag inte vinnare på att Socialdemokraterna börjar vända nedåt mot lägre nivåer. Men efter att ha backat i maj gör nu Sverigedemokraterna en uppgång och ligger på 19,3 procent i juni (+0,5).
Liberalerna har oförändrade 2,7 procent i junimätningen (+/- 0 ). När L backade till denna nivå förra månaden var det den lägsta noteringen hittills för Liberalerna i den trettioåriga mätserien för Demoskops väljarbarometer. Junimätningen bekräftar att opinionskrisen för partiet fortsätter. Framför allt har Liberalerna svårt att fånga den yngsta väljargruppen, samtidigt som liberala attityder är utbredda där. Å ena sidan kan det tolkas som att det finns en potential för partiet, men det betyder också att opinionskrisen är ett misslyckande för partiet. Centerpartiet gör en liten nedgång och noteras till 9,7 procent (-0,3). För Centerpartiets del är det tvärtom den yngsta väljargruppen som utgör den starkaste basen medan stödet är markant svagare bland äldre väljare.
Sverigedemokraterna backar till 20,8 procent i april (-1,3). Partiet tappar för fjärde månaden. Början av nedgångstrenden kunde framför allt hänföras till väljare som vände tillbaka till Moderaterna, men nu ser förluster till Socialdemokraterna ut att ha en större betydelse.
Övriga partier samlar 1,0 procent (+0,3) i mätningen. Andelen osäkra uppgår till 4,0 procent.

  • När coronakrisen upplevdes som mest akut inträffade ett speciellt fredstillstånd i inrikespolitiken. Det centrala blev nationell samling. En effekt blev att Socialdemokraterna gynnades starkt i opinionen. Förtroendet för Stefan Löfven ökade snabbt samtidigt som många förlorade S-väljare vände åter till partiet. Nu kommer flera tecken på att det stämningsläget börjar släppa. Förtroendet för regeringen minskar och de väljare som återvände till S under våren börjar nu lämna på nytt och inta sina tidigare platser.
  • Samtidigt bör man ha i minnet att nedgången än så länge snarare liknar en normalisering från tillfälligt mycket höga siffror under krisen. Frågan är hur utvecklingen blir på lite längre sikt, när inrikespolitiken nu vaknar på nytt. Mycket talar för att det väntar en hård debatt kring hur Sverige har hanterat coronakrisen samtidigt som ekonomin försvagas. Det kan bli tufft för Socialdemokraterna att försvara de här opinionssiffrorna i den debatten under de kommande månaderna. När debatten om förändringarna i LAS nu vaknar är stödet för Socialdemokraterna klart sårbart för förluster vänsterut. Under Coronakrisen skyddades stödet av viljan till nationell samling, men nu börjar S-väljarna sluta att ta sådan hänsyn.
  • Liberalerna och Nyamko Sabuni skulle behövt bättre nyheter än junimätningen erbjuder. Partiet är inne i en akut opinionskris med de svagaste opinionssiffrorna i väljarbarometerns historia, och junimätningen bekräftar att bottennoteringen från förra månaden inte var en enstaka dipp.


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet