Kontakta oss
Nyhet

Sakta ökande optimism i coronakrisen

I avsikt att mäta allmänhetens förväntningar på utvecklingen av coronakrisen, och för att till någon del kunna förutsäga hur människor kommer att agera, började Demoskop 15 mars att följa händelseförloppet dagligen. Varje dag genomförs 200 intervjuer, och resultaten redovisas som ett tvådagarssnitt genom 400 intervjuer.
Initialt i trackingen var pessimismen påfallande stor. Människors förväntningar på utvecklingen har till stor del följt den mediala rapporteringen. Med höga och stigande dödstal och små utsikter om en snar lösning kulminerade pessimismen 4 april. Balansmåttet (andel som trodde att det skulle bli bättre om en månad minus andelen som trodde det skulle vara sämre) var då minus 42.
Därefter ökade optimismen och balansmåttet nådde sin hittills högsta nivå 22 april med 37. Sedan ökade antalet dödsfall i Sverige, och smittspridningen hade fått ordentligt fäste även utanför Stockholm, som dittills varit mest drabbat.
Den senaste veckan har optimismen ökat på nytt, men osäkerheten om den fortsatta utvecklingen är alltjämt stor, och efter en fem dagar lång utveckling med stigande balansmått har utvecklingen på nytt brutits.
Människors vilja att vidta åtgärder har i stort varit god, men liksom i andra länder finns också en gräns för hur drastiska åtgärder man kan vidta och hur länge.
Efter en något trevande inledning ökade benägenheten att vidta åtgärder kontinuerligt från den 20 mars. Framförallt avstår man från att gå ut och roa sig, åka kollektivt, umgänge med vänner och att vistas i andra affärer än matbutiker. En majoritet av befolkningen vidtog de åtgärderna i början av april. Då var också benägenheten att undvika arbetsplats eller liknande som störst, ungefär en tredjedel.
Även om garden fortfarande är hög i många avseenden så sker en tydlig avmattning av många åtgärder från månadsskiftet april maj. Då krisen slår olika hårt i olika delar av landet så varierar också benägenheten att vidta åtgärder. En viss avmattning av åtgärder kan dock skönjas i alla storstäderna.
Ladda ner den senaste rapporten här.
Vi frågor eller beställning, kontakta anders.lindholm@demoskop.se 


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet