Kontakta oss
Nyhet Sakpolitik

Sakpolitik juni 2022 – L växer i skolfrågan

Viss ljusning avseende skolan, men svårt för L att äga någon fråga

Mest intressant är möjligen utvecklingen för de partier som riskerar att tappa sin riksdagsstatus. MP har återtagit sin position som sakfrågeägare avseende klimat och miljö, men är ändå inte någon tydlig sakfrågeägare. Att både M, och framförallt SD, får relativt höga nivåer i frågan handlar om att man gör en totalt annorlunda tolkning av läget, behovet av åtgärder, och vilka åtgärderna i så fall skulle vara. Knapphet på energi, ökande energipriser och att kärnkraften nu av en växande skara betraktas som en miljömässigt bra lösning är inte en utveckling som har gynnat MP.

För L:s del lyser sakfrågeägande fortfarande med sin frånvaro, men i den mesta traditionella av L-frågor, skolan, så når man med 12 procent sin högsta nivå under lång tid. Bland kandidater, för att partiet skulle kunna flytta fram positionerna finns exempelvis skola, integration, försvar och jämlikhet. I jämlikhetsfrågan har man stöd av klart fler än de som skulle rösta på partiet, men det är svårt att tro att jämlikhet i det kommande valet kommer vara en valvinnare. Att L länge förespråkat ett Natomedlemskap, och att ansökan nu är inlämnad kan på marginalen ha bidragit till ökat väljarstöd, men då det militära hotet är reellt är det troligt att väljarna framöver istället tyr sig till ett statsbärande parti.

Integrationsfrågan är en av de viktigaste och är med sin kombination av krav, stöd, utbildning och humanitet en fråga som borde passa L väl, men i stunden är det bara tre procent som tycker L är det parti man vill luta sig mot i den frågan.  

Sakpolitik juni 2022

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1021 intervjuer under perioden 31 maj-7 juni, 2022 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var:

”Vilket parti tycker du har bäst politik inom..?”

Sveriges ekonomi

Jobben

Vården

Skola och barnomsorg

Klimat och miljö

Invandringen

Integrationen

Lag och ordning

Försvar

Äldreomsorgen

Företagande

Jämställdhet


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet