Kontakta oss
Nyhet Sakpolitik

Sakpolitik december 2022

S allt starkare avseende välfärd och ekonomi.

Sakpolitik december 2022

Med ett växande opinionsstöd för S och en partiledare som i stunden har ett långt större förtroende än de övriga, så är det också rimligt att tro att S flyttar fram positionerna när det gäller sakpolitiken. Så har också skett, men möjligen inte i den omfattning det växande stödet för partiet indikerar. Efter att ha varit utmanad av i första hand KD är man nu tydliga sakägare inom vården och omsorgen. Inom skolan är det också det parti flest har förtroende för, men där är bilden mer splittrad. S framträder således åter som det tydliga välfärdspartiet. Man är också helt i paritet med M avseende de allt viktigare frågorna elförsörjning,
ekonomi och jobb och utmanar SD när det gäller lag och ordning. Trots växande framgångar för S ligger
ändå den samlade oppositionen efter regeringsunderlaget när det gäller flertalet sakfrågor. Den rödgröna oppositionen har sammantaget större förtroende avseende klimat och miljö, sjukvård, jämställdhet och äldreomsorg. Förutsättningarna för oppositionen att också bedriva en gemensam sakpolitik kan möjligen vara begränsad, då splittringen ofta framstår som större än bland de högerorienterade partierna.

  • S sakfrågeägare i 5 frågor: Skola och utbildning, Jämställdhet, Sveriges ekonomi, Äldreomsorg, Sjukvård
  • M sakfrågeägare i 2 frågor: Försvar, Företagande,
  • Sd sakfrågeägare i 3 frågor: Invandring, Integration, Lag och ordning
  • MP är sakfrågeägare i 1 fråga: Klimat och miljö
  • S och M delat sakfrågeägare i 2 frågor: Jobb och sysselsättning, Energi och elförsäljning
sakpolitik december 2022


Om undersökningen Sakpolitik december 2022

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1530 intervjuer under perioden 22 november – 5 december, 2022 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet