Kontakta oss
Nyhet Sakpolitik

Sakpolitik augusti 2022

  • Generellt mycket små förändringar jämfört med föregående månad. Den största förändringen är att andelen som uppger vet ej/ej svar minskar, allmänheten anser i något högre utsträckning att partier äger sakfrågor i exempelvis Sveriges ekonomi samt skola och barnomsorg.
  • S sakfrågeägare i 3 frågor: vården, skola och barnomsorg, jämställdhet
  • M sakfrågeägare i 4 frågor: Sveriges ekonomi, jobben, försvar och företagande.
  • Sd sakfrågeägare i 3 frågor: invandring, integration, lag & ordning.
  • Kd sakägare i äldreomsorg, var tidigare månad delad sakägare tillsammans med S i äldreomsorg.
  • Mp är sakfrågeägare i 1 fråga: miljö & klimat
  • L fortsätter öka inom sakfrågan skola och barnomsorg. Det skiljer nu 6 procentenheter mellan S och L.
sakpolitik augusti 2022 2
sakpolitik augusti 2022 3
sakpolitik augusti 2022 4
sakpolitik augusti 2022 5

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 3001 intervjuer under perioden 26 juli – 4 augusti, 2022 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet