Kontakta oss
Nyhet Partiledarförtroende

Kvinnor har störst förtroende för Magdalena Andersson

Partiledarförtroende juni 2022


Magdalena Andersson är den partiledare som har störst förtroende bland väljarna med 57% i förtroende på total nivå, det visar en undersökning utförd av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet. Hon följs av Ulf Kristersson som har en förtroendesiffra på 42%. Lägst förtroende har Per Bolund, 14%, följt av Märta Stenevi, 15%. Johan Pehrson har tredje lägst förtroende med 17% men betydligt färre väljare har ganska lite eller mycket litet förtroende för honom jämfört med Miljöpartiets språkrör. Pehrson sticker ut med en större andel av väljarna som ger förtroendebetyget ”varken eller” samt ”vet ej/ej svar” som svarsalternativ, en anledning till det kan vara hans korta tid som partiledare.

Magdalena Andersson har ett särskilt starkt förtroende bland kvinnor, där är förtroendesiffran 62%. Ebba Busch ligger närmast Magdalena Andersson bland män. Där får Andersson 53% i förtroende medan Busch ligger på 47%. Hon ligger emellertid lägre hos kvinnor än Kristersson vilket gör att hon totaltsätt hamnar på lägre förtroendesiffror. Åkesson och Kristersson har båda ett förtroende bland män om 46% men kvinnor har, likväl som för Busch, ett betydligt lägre förtroende för Jimmie Åkesson. Kvinnor har främst förtroende har ett betydligt högre förtroende för partiledarna för S, V, C och MP jämfört med den totala förtroendesiffran. För män är situationen den omvända.

Partledarförtroende juni 2022

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1021 intervjuer under perioden 31 maj-7 juni, 2022 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var:

”Hur stort förtroende har du för …?”

Mycket stort förtroende

Ganska stort förtroende

Varken eller

Ganska litet förtroende

Mycket litet förtroende

Vet ej/Ej svar


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet