Kontakta oss
Nyhet Partiledarförtroende

Partiledarförtroende juli 2022: Andersson fortsatt i topp, Pehrson lyfter

Statsminister Magdalena Andersson är fortsatt den partiledaren med högst förtroende, 52 procent av allmänheten har nu mycket eller ganska stort förtroende för henne, det visar en undersökning utförd av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet. Förtroendet för Andersson minskar dock med 5 procentenheter jämfört med föregående mätning.

Andersson följs av oppositionsledaren Ulf Kristersson som har förtroende bland 42 procent av allmänheten, vilket är en oförändrad andel jämfört med föregående månad.

Johan Pehrson är den partiledare med störst förändring jämfört med föregående mätning. Förtroendet för Pehrson ökar kraftigt (+12%) från en tidigare väldigt låg nivå, 29 procent av väljarna har nu mycket eller ganska stort förtroende för honom. Utöver det är det fortsatt relativt få som saknar förtroende för honom, vilket gör att han är en av de partiledare som är minst illa omtyckt. Det är framförallt M-, KD- och SD-väljare som har fått ökat förtroende för Pehrson, men förtroende ökar också till viss del bland MP- och C-väljare.

Vid en jämförelse mellan män och kvinnor är det tydliga skillnader i förtroendenivåer för de olika partiledarna. Magdalena Andersson är den partiledare med överlägset högst förtroende bland kvinnor, 62 procent har förtroende för henne. Andersson följs av Kristersson men nästan hälften så många kvinnor har förtroende för Ulf Kristersson (34%) som för Andersson (62%). Bland männen syns ett annat mönster. Här är istället Ebba Busch, Ulf Kristersson och Jimmie Åkesson i topp, ungefär hälften av männen har förtroende för Busch, Kristersson och Åkesson. Bland männen har 43 procent förtroende för Andersson, vilket är en högre andel jämfört med vad kvinnorna har för Kristersson. Oberoende kön är Miljöpartiets båda språkrör de partiledarna med lägst förtroende, även om förtroende för språkrören är något högre bland kvinnor.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 3105 intervjuer under perioden 14-27 juni, 2022 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var:

”Hur stort förtroende har du för …?”

Mycket stort förtroende

Ganska stort förtroende

Varken eller

Ganska litet förtroende

Mycket litet förtroende

Vet ej/Ej svar


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet