Kontakta oss
Nyhet Partiledarförtroende

Partiledarförtroende februari 2023

  • Muharrem Demirok valdes som ny partiledare för Centerpartiet under fältperioden och vi valde därför att inkludera både Lööf och Demirok i mätningen. Skillnaden i förtroende mellan de två partiledarna är markant. Annie Lööf får sin högsta förtroendesiffra (37%) sedan oktober 2018 samtidigt som Muharrem Demirok går in på den lägsta förtroendesiffran (4%) som en ny partiledare har fått i Demoskops mätningar. Värt att notera är dock att var fjärde väljare inte har bildat sig en uppfattning om honom än.
  • Magdalena Andersson är fortsatt den partiledaren med högst förtroendenivå. 57% av väljarna har mycket eller ganska stort förtroende för henne.
  • Förtroendet för statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på samma nivå som föregående månad, 38 procent har mycket eller ganska stort förtroende för honom.
  • Förtroendet för Ebba Busch fortsätter att minska något, 31 procent av väljarna har mycket eller ganska stort förtroende för henne. Busch har tappat 10 procentenheter i förtroende sedan mätningen i november.
  • Även förtroendet för Jimmie Åkesson fortsätter minska något, 34 procent av väljarna har mycket eller ganska stort förtroende för honom. Åkesson har tappat 7 procentenheter i förtroende sedan mätningen i november.

Om undersökningen partiledarförtroende februari 2023

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1484 intervjuer under perioden 1 februari – 7 februari 2023 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var:

”Hur stort förtroende har du för …?”

Mycket stort förtroende

Ganska stort förtroende

Varken eller

Ganska litet förtroende

Mycket litet förtroende

Vet ej/Ej svar


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet