Kontakta oss
Nyhet Partiledarförtroende

Partiledarförtroende augusti 2022

Statsminister Magdalena Andersson (S) är fortsatt den partiledaren med högst förtroende, 53 procent (+1) av allmänheten har mycket eller ganska stort förtroende för henne. Det visar en undersökning av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet. Mätningen visar små förändringar jämfört med förra mätningen i juli. Noterbart att de tre partiföreträdarna för M, KD och SD, Ulf Kristersson (-2), Ebba Busch (0) och Jimmie Åkesson (0) får alla 40 procent. 

Johan Pehrson (L) fortsätter att öka något och når nu 31 procent (+2), vilket närmar sig de nivåer Jan Björklund hade. Även Annie Lööf ökar ytterligare, för tredje månaden i rad, till 26% (+2).

Vid en jämförelse med partiledarförtroendet i augusti 2018, ser vi nu generellt ett högre partiledarförtroende än då. Det kan antas bero på två saker. Dels utvecklingen under mandatperioden som präglats av händelser som riktar ljuset mot partiledarskapet och dels att frågan gällande relationen till SD har hanterats av flera partier. Det innebär att tydligare regeringsalternativ formats för väljarna än läget inför valet 2018. Händelser som dominerat mandatperioden är pandemin, Rysslands anfall på Ukraina i februari samt den brottsutveckling med skjutningar som rapporterats. Samtliga partier pratar nu mer konkret än tidigare om de politiska frågor som väljarna just nu tycker är viktigast, det vill säga lag och ordning, energi, samt hur vård, skola och omsorg ska bedrivas. Sverige har lämnat in en ansökan om Nato-medlemskap, vilket skett i kontexten av allmänhetens växande oro inför Sveriges försvarsmöjligheter. Tidigare har stort fokus ägnats åt att på olika sätt begränsa inflytandet för framförallt V och SD. De flesta partier har nu alltså lagt denna fråga åt sidan och pratar mer om lösningar på väljarnas viktigaste frågor, vilket tycks gagna partiledarförtroendet.

Vid samma tidpunkt 2018 hade mandatperioden präglats av flyktingkrisen och flera terrorattentat i Sverige och runt om i Europa. Alliansen fanns fortfarande och relationen till SD var mycket besvärlig för partierna. Partiledarna då var Stefan Löfven (S), Jonas Sjöstedt (V), Gustav Fridolin (MP) och Isabella Lövin (MP), Jimmie Åkesson (SD), Ulf Kristersson (M), Ebba Busch (KD), Annie Lööf (C) och Jan Björklund (L).

partiledarförtroende augusti 2022 över tid
partiledarförtroende augusti 2022 män och kvinnor
partiledarförtroende augusti 2022

*Datan är avrundad till heltal för överskådlighet av nedbrytningarna till graferna men är baserad på siffror i decimalform. Datan bör inte användas för egen summering eller subtraktion av svarsalternativ eftersom den här är redovisad i avrundad form.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 3001 intervjuer under perioden 26 juli – 4 augusti, 2022 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var:

”Hur stort förtroende har du för …?”

Mycket stort förtroende

Ganska stort förtroende

Varken eller

Ganska litet förtroende

Mycket litet förtroende

Vet ej/Ej svar

Om partiledarförtroende

Demoskop mäter löpande förtroendet för partiledarna. Resultatet kan ses som en sammanfattning av flera olika aspekter där väljarna lägger tyngdpunkten lite olika, till exempel om partiledarna fattar de beslut i de politiska frågor väljarna tycker är viktiga, om förstår de vanliga människors vardag, om är de är bra på att samarbeta, uppfylla vallöften och så vidare.

Väljarna röstar förstås inte på ett parti bara för att de har högt förtroende för partiledaren, men det underlättar om partiledaren har väljarnas öra. Har partiledaren/språkröret med sina egna väljare och valarbetare i en valrörelse blir dessa också mer entusiastiska och har lättare att prata för sin politik och sina ställningstaganden. Motsatsen, med ett lågt förtroende, kan skapa problem om partiet samtidigt tappar röster. Partier ser dock olika på ledarskapet för ett parti. Miljöpartiet har till exempel två språkrör och är ett i grunden antiauktoritärt parti. Där betyder inte ett lågt förtroende lika mycket som ett mer traditionellt parti som Moderaterna eller Socialdemokraterna, där partiledare har fått lämna med hänvisning till låga förtroendesiffror och vikande väljarstöd.


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet