Kontakta oss
Nyhet Partiledarförtroende

Partiledarförtroende april 2023

Partiledarförtroende april 2023

  • Magdalena Andersson är fortsatt den partiledaren med högst förtroendenivå. 57 procent av väljarna har mycket eller ganska stort förtroende för henne.
  • Förtroendet för statsminister Ulf Kristersson sjunker till 36 procent (-3) och är nu lika högt som Jimmie Åkessons, 36 procent.
  • Förtroendet för Ebba Busch fortsätter att minska ytterligare, till 26 procent (-3).
  • Förtroendet för Muharrem Demirok har inte ökat sedan mätningen i februari och han ligger kvar på samma låga förtroendenivå som när han tillträdde: 4 procent har mycket eller ganska stort förtroende för honom. Däremot ökar andelen ytterligare något som har mycket eller ganska litet förtroende för honom med 1 procentenhet.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1 024 intervjuer under perioden 27 mars – 4 april, 2023 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet