Väljarbarometern november 2021

Publicerat av
november 13, 2021

Väljarbarometern november 2021

SD backar i november månads väljarbarometer

I Demoskops/Aftonbladets väljarbarometer för november tappar SD (18,7 procent) 2,2 procentenheter, M ökar (23,6 procent) 1,4 procentenheter och KD ligger i princip still (5,3 procent) med en liten minskning om 0,2 procentenheter.

S, som fått en ny partiledare med Magdalena Andersson, når sin högsta nivå sedan augusti 2020 (27,0 procent), en liten ökning med 0,3 procentenheter från föregående månad. V (8,1 procent) backar 0,5 procentenheter och C (9,7 procent) ökar 0,2 procentenheter. L (3,2 procent) och MP (3,4 procent) ligger fortsatt under spärren där L ökar med 0,5 procentenheter och MP med 0,4 procentenheter.

vb nov2021

Undersökningen är gjord i sin helhet efter att Magdalena Andersson tillträtt som partiledare efter Stefan Löfven.

Sedan Stefan Löfven aviserade sin avgång som partiledare i augusti har S ökat 2,4 procentenheter och partiet når idag sin högsta nivå sedan augusti 2020. S tar väljare framför allt från V, som backar 0,5 procentenheter till 8,1 procent. Dagens resultat är dock en bit under valresultatet på 28,3 procent. Den lägsta nivån vi uppmätt för S under mandatperioden är 22,2 procent i november 2019 och den högsta nivån noterades är i november 2018 på 30,6 procent. I kommentarerna från väljarna i undersökningen kan vi se att flera uttrycker förväntan på den nya partiledaren, att hon ska ge ny energi och ha förmåga att fatta tuffa beslut, men också på att det sker en vänstersväng i politiken.

I politiken har frågan om klimat och miljö varit i fokus med anledning av COP-mötet i Glasgow. Frågan har också varit i fokus i och med ökade elpriser, liksom ökat pris på drivmedel. Detta tycks inte ha gynnat Miljöpartiet som ligger kvar under fyraprocentsspärren även i denna mätning. Senast vi noterade MP över spärren var i maj månad med 4,1 procent. I valet 2018 nådde MP ett valresultat om 4,4 procent.

Kriminalitet, lag och ordning är andra frågor som ligger ännu högre på väljarnas agenda vilket hänger samman med de skjutningar det rapporteras om i stort sett dagligen. Den senaste månaden har mordet på rapartisten Einár fått stor uppmärksamhet. SD och M är de partier som väljarna uppfattar ha bäst politik inom området. SD backar 2,2 procentenheter till 18,7 procent i denna mätning och tappar framför allt till M, som ökar 1,4 procentenheter till 23,6 procent. Vi ser bland väljarnas kommentarer att krafttag efterfrågas och en oro kring utvecklingen. Vi ser också att frågan om klimat och miljö ligger högt upp på väljarnas agenda och att SD– och M-väljare bland annat ser kärnkraften som en bidragande lösning till klimatkrisen och till de höga elpriserna.

L ligger fortsatt under fyraprocentsspärren, även om vi denna månad ser en ökning i opinionen som torde kunna generera stödröster. Senast L var över fyra procent var i mars 2020 (4,1 procent). I valet 2018 fick partiet 5,5 procent. Det är svårt att se hur partiet kan lyfta med låga förtroendesiffror för partiledaren och att väljarna inte uppfattar att L har en tydlig politisk profil.

I övrigt har vi små rörelser i opinionen. KD ligger i princip still på 5,3 procent, när de denna helg håller riksting. I valet 2018 noterades 6,3 procent. Även C ligger still på 9,7 procent (+0,2 procentenheter), vilket är över valresultatet på 8,6 procent.

Om undersökningen

Målgrupp: Den röstberättigade allmänheten, 18 år och äldre.

Fråga: “Vilket parti skulle du rösta på om det var riksdagsval idag?” Om respondenten inte uppger parti får de följdfrågan: ”Vilket parti lutar det mot?” och de som inte svarar på denna heller får följdfrågan ”Vilket parti tycker du är minst dåligt?”. I redovisningen slås dessa tre frågor samman för att visa resultatet av partisympatierna om det vore val till riksdagen idag.

Undersökningsperiod: 5-11 november 2021.

Metod och urval: Undersökningen är genomförd inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket samt en onlinepanel som rekryteras genom ett samarbete med drygt 400 webbplatser.

Antal genomförda intervjuer: Undersökningen omfattar 2 359 intervjuer och är genomförd som en webbundersökning.

Vägning: Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Dela: