Kontakta oss
Nyhet Opinion & Politik Samhälle och opinion

Natoopinionen juni 2022

Bland de svenska väljarna har Natoopinionen varit tydlig. I den senaste mätningen för Natoopinionen som genomfördes av Demoskop i juni 2022 var en dominerande andel av väljarna på 68 procent för ett medborgarskap medan endast 14 procent var emot ett medlemskap i försvarsalliansen Nato. Äldre och män var i större utsträckning för ett medlemskap medan kvinnor och yngre personer i åldern 30-49 i lägre utsträckning än de andra ålderskategorierna var för ett medlemskap. Den yngsta gruppen som omfattade personer i åldern 29 och yngre, var i större utsträckning än de två äldsta grupperna mot ett medlemskap men i större utsträckning för ett Natomedlemskap än gruppen på 30-49 år.

Natoopinion juni 2022


Opinionen har svängt kraftigt sedan Rysslands invasion av Ukraina. Först i februari 2022 var en majoritet om 51 procent för ett Natomedlemskap. Ja-sidan har emellertid sedan december 2020 varit starkare än de som varit emot ett medlemskap.

Under perioden januari 2016 till och med december 2018 var skiftena mellan nej- och ja-sidan frekventa.


Den starkaste anledningen för ett svenskt Natomedlemskap, enligt väljarna, var att ”Vi kan inte försvara oss själva”. Där var män och kvinnor samstämmiga. Flera anledningar för ett Natomedlemskap stod sig emellertid starkare bland män än kvinnor. Exempel på det är att ”Nato har en avskräckande effekt” och att ”Sverige hör ihop med Nato-länderna”.


Män och kvinnors åsikter gällande anledningar mot ett Natomedlemskap skiljde sig. Kvinnor ansåg i större utsträckning än män att motargumenten var att ”Vi kan tvingas strida för andra”, ”Alliansfriheten har tjänat oss väl” samt att ”Ett svenskt medlemskap skulle provocera Ryssland”. Män tyckte i större utsträckning att ”Rysk aggression riktar sig nästan bara mot forna Sovjetstater” samt att ”Det finns inget hot mot Sverige” var anledningar mot ett Natomedlemskap.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop på uppdrag av Aftonbladet inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar minst 1000 intervjuer för tidsserien. Fältperiod för senaste mätpunkter var under perioden 3 juni – 7 juni 2022 och omfattade 1028 intervjuer och var genomförd som en webbundersökning. Frågorna som ställdes var:

Tycker du eller tycker du inte att Sverige ska vara medlem i försvarsalliansen NATO?
Ja, Sverige ska vara medlem
Nej, Sverige ska inte vara medlem
Tveksam, vet ej

Vilka är de främsta anledningarna till att Sverige bör bli medlem i Nato?
Vi kan inte försvara oss själva
Nato har en avskräckande effekt
Ett Natomedlemskap skulle göra Östersjön till en lugnare zon
Sverige hör ihop med Nato-länderna
Något annat, vad?
Inga alls
Tveksam/vet ej

Vilka är de främsta anledningarna till att Sverige inte bör bli medlem i Nato?
Alliansfriheten har tjänat oss väl
Det finns inget hot mot Sverige
Vi kan tvingas strida för andra
Vi har tillräckligt skydd genom medlemskapet i EU
Rysk aggression riktar sig nästan bara mot forna Sovjetstater
Ett svenskt medlemskap skulle provocera Ryssland
Något annat, vad?
Inga alls
Tveksam/vet ejYtterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet