Kontakta oss
Nyhet

Något sjunkande beredskap

Under veckan uppnåddes det hittills högra balansmåttet (+51) på frågan: Hur tror du att den sammantagna situationen kring Corona i Sverige kommer att vara om en månad jämfört med idag? De senaste dagarna har emellertid optimismen på nytt dämpats något. Rapporteringen om att Sverige under ett par dagar var det land i världen som, per miljon invånare, hade de högsta dödstalen, har förmodligen lagt en viss sordin stämningen. Att dödsfallen i många länder är på väg ner och att Europa öppnar upp sina samhällen alltmer har förmodligen ändå bidragit till en ökad optimism även i Sverige. I Stockholm och Västra Götaland var också behovet av intensivvård i sjunkande.
Mellan män och kvinnor, äldre och yngre skiljer anmärkningsvärt lite i uppfattningen om den fortsatta utvecklingen. Däremot finns vissa regionala skillnader där exempelvis Skåne sticker ut med mer negativa uppfattningar än vad man har i Stockholm och Västra Götaland. Den mer negativa uppfattningen ligger i linje med att Skåne är något senare ut utvecklingen.
Över tiden finns en klart sjunkande trend avseende vilka åtgärder man är beredda att vidta för att minska smittspridningen. Exempelvis är nivåerna för undvika att gå ut och roa sig (65%), undvika kollektivtrafiken (65%) och undvika andra affärer än matbutiker (50%) de lägsta sedan alldeles i början av pandemin. Människor börjar också alltmer att återgå till sina arbetsplatser, men det är ändå cirka 30 procent som håller sig borta.
Ladda ner den senaste rapporten här.
Vi frågor eller beställning, kontakta anders.lindholm@demoskop.se 
Vår internationella publicerade dashboard:


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet