Kontakta oss
Nyhet

Media misslyckas med att informera svenskarna om klimatkrisen

Demoskop har genomfört sin mest omfattande klimatundersökning hittills. Resultatet visar att endast en av fyra svenskar litar på journalister när det gäller klimatrapporteringen.

Resultatet visar att:

– Nästan varannan svensk (44%) tycker att det är svårt att bedöma vad som är sant när det gäller klimatförändringarna. Därtill är kunskapsnivån mycket låg när det gäller frågor som rör mängden koldioxidutsläpp och hur länge koldioxid kan stanna i atmosfären

– 60% tror att klimatförändringarna är orsakade av människan

– 85% tror inte att vi klarar 1.5 graders målet

– 30% är mycket oroade för klimatförändringarna

– Tilltron till journalisters rapportering om klimatförändringarna är alltså låg

På tisdag den 2 november kl 15.00 arrangeras ett webinar där undersökningsresultatet presenteras. Greta Thunberg kommenterar på plats i Glasgow och en panel bestående av Jan Helin Mediedirektör SVT, Björn Wiman Kulturchef DN, Martin Ahlquist Redaktionschef Svd och Jonathan Jeppsson Nyhets- och grävchef Aftonbladet diskuterar mediernas roll och ansvar under ledning av journalisten Folke Rydén. Hela rapporten finns att läsa här.

– Allt fler menar att klimatfrågan är den viktigaste politiska frågan. Det finns en förväntan att samhället gemensamt ska lösa krisen och att medierna har ett stort ansvar för att informera allmänheten. Undersökningsresultatet visar dock att det är få som litar på journalisterna, säger Karin Nelsson, vd Demoskop.

Om undersökningen

Rapporten är baserad på intervjuer gjorda med svenska allmänheten 16-79 år mellan den 5:e och 11:e oktober 2021. Totalt fördelades 2 446 intervjuer över två individuella webbundersökningar. De ursprungliga urvalen stratifierades efter kön och ålder, och efterstratifierades efter kön, ålder, region och 2018 års röstning. Denna klimatrapport är den första i en serie som täcker olika aspekter av klimatförändringarna, såsom politik, beteenden, ansvar m.m. Denna del är gjord på Demoskops eget initiativ.


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet