Kontakta oss
Nyhet

Idrottens Hållbarhetsbarometer

Fotboll och skidor mest hållbara idrotterna när svenska folket får välja

Alla undersökta idrotter har gjort framsteg under pandemiåret.

Fotboll och skidor toppar den andra upplagan av Idrottens Hållbarhetsbarometer – tätt följda av golf, handboll och innebandy på delad tredje plats. Alla idrotter som var med i undersökningen 2020 har blivit mer hållbara det senaste året enligt svenska folket. Ett år som präglats av pandemin.

Idrottens Hållbarhetsbarometer är ett initiativ av föreningen Idrottens Kraft och undersökningsföretaget Demoskop. Ett representativt urval av svenska folket, drygt tusen tillfrågade, bedömer våra mest folkkära idrotters hållbarhetsarbete utifrån åtta delområden, bland annat ”Bred ungdomsverksamhet”, ”Inkluderar pojkar och flickor lika mycket”, ”Att bidra till folkhälsan” och ”Ger positiva effekter på den svenska besöksnäringen”. Årets undersökning genomfördes i maj.

De undersökta idrotterna är basket, brottning, fotboll, golf, handboll, innebandy, ishockey, motorcykelsport, ridsport, segling och skidåkning – en blandning av lagidrotter, individuella idrotter samt sommar- och vinteridrotter. Brottning och segling är nya i årets undersökning. Sju av de elva idrotterna är med i OS i Tokyo.

Undersökningen toppas alltså av fotboll och skidor med ett index på 69 (av 100), tätt följda av golf, handboll och innebandy på 61. Hade undersökningen sett ut exakt som förra året, utan frågan om effekter för besöksnäringen, hade tät-trion varit fotboll, skidor och innebandy.

Alla idrotter som deltog i Idrottens Hållbarhetsbarometer 2020 har gjort framsteg under pandemiåret, enligt svenska folket. Störst framsteg har fotboll, skidor & motorcykelsport gjort, som i tur och ordning gått från index 56 till 69, 58 till 69 samt 31 till 42.

Per Hörnsten, undersökningsledare på Demoskop, säger om årets undersökning:

  • Det är spännande att se att allmänheten genomgående har positivare syn på idrotten ur ett hållbarhetsperspektiv. Pandemiåret har sannolikt gjort att man i högre grad fått upp ögonen av idrottsrörelsens betydelse för alla individers långsiktiga välmående.

Thomas Björn, en av grundarna av föreningen Idrottens Kraft, säger om barometern:

  • Det finns en stor utvecklingspotential i idrotten att bidra till ett mer hållbart Sverige utifrån de utmaningar samhället har i dag, bland annat ohälsa, utanförskap och klimatförändringar. Med Idrottens Hållbarhetsbarometer vill vi lyfta de idrotter som väljer att kliva fram – och få samhälle, näringsliv och stiftelser att satsa resurser på idrotter som vill arbeta mer med samhällsnytta än vad den egna idrotten genererar genom träning och tävling.

De mest hållbara idrotterna i Idrottens Hållbarhetsbarometer 2021 (högsta indexpoäng: 100):

Fotboll (69)

Skidor (69)

Golf (61)

Handboll (61)

Innebandy (61)

Basket (60)

Ridsport (55)

Segling (52) Ny!

Ishockey (51)

Brottning (49) Ny!

Motorcykelsport (42)

De mest hållbara idrotterna inom respektive delområde (skala 1-7):

Bred ungdomsverksamhet: Fotboll (6,1)

Bra verksamhet för vuxna och pensionärer: Golf (6,0)

Inkludera pojkar och flickor lika mycket: Skidåkning (5,7)

Inkludera individer med utländsk bakgrund: Fotboll (5,8)

Inkluderar individer med funktionsvariationer: Ridsport (4,5)

Anläggningar som minimerar påverkan på miljö och klimat: Skidåkning (4,9)

Att bidra till folkhälsan: Skidåkning (5,7)

Positiva ekonomiska effekter på den svenska besöksnäringen: Skidåkning (5,5)

Parallellt med Idrottens Hållbarhetsbarometer genomfördes Politikerpanelen, där landets kommunpolitiker fått bedöma hur framgångsrik idrottsrörelsen i deras kommun är inom hållbarhetsarbetet på en skala 1 till 7. Idrotten på Gotland toppar tabellen på 5,7 medan Uppsala och Blekinge sladdar på 4,9. Snittet ligger på 5,2.

Kommentarer från de deltagande idrotterna som toppar Idrottens Hållbarhetsbarometer:

Håkan Sjöstrand, generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet:

  • Som Sveriges största idrott känns det glädjande att ta del av Idrottens Hållbarhetsbarometer och se att fotbollen tar det största klivet i rätt riktning och nu ligger i topp. Vi vet att fotbollen bidrar till ett hållbart samhälle genom de positiva sociala och hälsomässiga effekter vår verksamhet skapar. Har vi en väl fungerande fotboll, och om vi lyckas engagera och entusiasmera ännu fler, så vinner hela samhället på det. Ute i våra 3 000 föreningar gör ideella krafter varje dag ett ovärderligt arbete för att aktivera ungdomar, bryta utanförskap och för att stärka demokratin och lokalsamhället. Som Sveriges största fritidsintresse, mötesplats och samtalsämne har vi ett ansvar men också en unik möjlighet och förmåga att göra skillnad.

Elisabeth Egnell, verksamhetsutvecklare på Svenska Skidförbundet:

  • Det är roliga nyheter för oss att toppa Idrottens Hållbarhetsbarometer! Det är lätt att fokus ligger på alla medaljer som våra landslag skämmer bort oss med, därför är det bra att andra delar av vårt arbete lyfts fram såsom hållbarhetsarbetet. För Skidförbundet handlar det om att skapa en verksamhet som gör att fler är aktiva under en längre tid genom ett positivt bemötande och trivsamma idrottsmiljöer under hållbara förutsättningar, både socialt och klimatmässigt. Alla dessa delar ingår i ett kretslopp som skapar förutsättningar för att prestera på absolut världstopp, men framförallt inspirerar till en ökad folkhälsa där vi även vill vara en föregångare i viktiga samhällsfrågor.

Mikael Ahlerup, generalsekreterare på Svenska Innebandyförbundet:

  • Glädjande att vi i innebandyn befäster vår tätposition inom idrottens hållbarhetsarbete! Samtidigt tycker jag att det är bra att vi får bekräftat det vi själva tyckt, innebandyn har spännande utmaning i aspekten för besöksnäring, en utmaning vi väljer att se som en stor möjlighet. Det är just därför vi framöver ska satsa på starka och lockande arrangemang runt om i landet, finalen i Svenska Cupen i Gävle, Damernas VM i Uppsala i vinter och SM finalen 2022 i Stockholm är exempel i närtid. Långsiktigt är det givetvis herrarnas VM i Malmö 2024 där vi ska se till att besökare kommer inte bara från hela Sverige, utan från hela världen.

Gunnar Håkansson, generalsekreterare på Svenska Golfförbundet:

  • Att golfen ligger i topp när det gäller bra idrott för vuxna och pensionärer samt högt när det gäller ökad folkhälsa är förstås positivt. Vad svenska folket kanske inte känner till är vårt miljö- och klimatarbete. Vi bedriver sedan 15 år tillbaka en till största delen medlemsfinansierad forskningsstiftelse tillsammans med de övriga nordiska golfförbunden, Sterf, som forskar kring grönytor och banskötsel. Målet är bland annat att minska användningen av bekämpningsmedel, bidra till renare vattendrag och öka den biologiska mångfalden. Detta ambitiösa arbete ska vi bli ännu bättre på att berätta om – vilket vi hoppas kommer att få genomslag redan i nästa års Idrottens Hållbarhetsbarometer.

Robert Wedberg, generalsekreterare på Svenska Handbollförbundet:

  • Det är givetvis glädjande att ligga högt upp i Idrottens Hållbarhetsbarometer! Hållbarhetsarbetet i handbollen är viktigt både för bredd och elit – och för våra evenemang såsom EM 2020 och kommande VM 2023 för herrar på hemmaplan med finalspel på Tele2 Arena i Stockholm i januari det året. Det är extra bra att vi ligger högt i delområdet ”inkluderar flickor och pojkar lika mycket” som är ett av våra mest prioriterade områden. Hållbarhet har många olika perspektiv och det är ett av de viktigare.

För mer information kontakta:


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet