Kontakta oss
Nyhet

Idrottens Hållbarhetsbarometer

Innebandy och skidor toppar den första upplagan av Idrottens Hållbarhetsbarometer – svenska folkets uppfattning om vilka idrotter som gör mest inom området hållbarhet.

Idrottens Hållbarhetsbarometer är ett nytt initiativ av Demoskop och nätverket Idrottens Kraft. Tanken är att ge idrotten ett verktyg att utveckla hållbarhetsarbetet genom att mäta, utvärdera och skapa nya insikter med fokus på inkludering, hälsa samt miljö och klimat.
Nio idrotter ingår i första upplagan: Basket, fotboll, handboll, ishockey, innebandy, golf, motorcykelsport, ridsport och skidor. Dessa valdes ut för att de representerar ett bra urval av lagidrotter och individuella idrotter samt sommaridrotter och vinteridrotter – och för att de har kommit igång med hållbarhetsarbetet.
De stora lagsporterna dominerar vad gäller svenska folkets uppfattning om vilka som gör mest samhällsnytta inom området hållbarhet – med undantag för skidor som slår sig in som tvåa på index 58 av 100. Bland annat tack vare att skidor toppar delområdet Har anläggningar som minimerar påverkan på miljö och klimat.

 • Hållbarhetsfrågor är viktigt för oss eftersom vår verksamhet i grunden syftar till att människor ska må bra, utvecklas och ha roligt tillsammans, gärna under en så lång tid som möjligt i livet. Därför är det kul att vi uppfattas som en idrott som tar ansvar och har verksamhet för alla åldrar och nivåer. Vårt hållbarhetsarbete är ett livslångt engagemang men vi har mycket kvar att lära. Att vi redan nu ligger så långt framme är ett kvitto på att vår satsning har gett resultat, det är otroligt inspirerande, säger Elisabeth Egnell, verksamhetsutvecklare på Svenska Skidförbundet.

Toppar totalt gör innebandy (60) med fotboll som trea (56), handboll som fyra (55) och basket som femma (52). Hela listan presenteras längre ned.

 • Det är glädjande att se att svenska folket ser positivt på vår verksamhet ur de här aspekterna. Vi arbetar intensivt med samtliga frågor, men vi är samtidigt ödmjuka inför resultaten och vet att vi har väldigt mycket arbete framför oss för att bli ännu bättre, säger Inez Rehn, inkluderingsansvarig på Svensk Innebandy.

Andra idrotter sticker ut i vissa delområden, bland annat golfen i Bra verksamhet för vuxna och pensionärer samt ridsporten i Inkluderar individer med funktionsvariationer.

 • Generellt kan sägas att idrotten ligger lägre i index än andra branscher vi mäter. Det finns med andra ord förbättringspotential. Samtidigt är jag förvånad att vissa idrotter inte hamnade högre, exempelvis golfen inom området folkhälsa, säger Per Hörnsten, Senior Advisor på Demoskop.

Thomas Björn, VD på United Sports Sweden AB, som driver nätverket Idrottens Kraft, fyller i:

 • Vi hoppas att svenska folkets uppfattning ska inspirera idrottsförbunden att fortsätta arbeta med hållbarhetsfrågan, och hjälpa till att höja tempot. Idrotten har en allt viktigare roll i att bygga ett hållbart och hälsosamt Sverige under och efter pandemin.

 
Hela listan på undersökta idrotter enligt index:

 1. Innebandy (60)
 2. Skidor (58)
 3. Fotboll (56)
 4. Handboll (55)
 5. Basket (52)
 6. Golf (52)
 7. Ridsport (51)
 8. Ishockey (41)
 9. Motorcykelsport (31)

 
Bäst inom respektive delområde:

 • Bred ungdomsverksamhet: Innebandy (5,4 av 7)
 • Bra verksamhet för vuxna och pensionärer: Golf (5,5)
 • Inkluderar pojkar och flickor lika mycket: Skidåkning (5,4)
 • Inkluderar individer med utländsk härkomst: Basket och fotboll (5,0)
 • Inkluderar individer med funktionsvariationer: Ridsport (4,1)
 • Idrottsanläggningar som minimerar påverkan på miljö och klimat: Skidor (4,6)
 • Att bidra till folkhälsan: Innebandy, fotboll och skidåkning (5,0)

 
Hela undersökningen finns att ladda ned under här 
 
För mer information kontakta:

 


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet