Kontakta oss
Nyhet

Framtidspanelen: Vi vill förstå ungas åsikter

Samhällets narrativ om unga saknar viktiga perspektiv. Det finns 1 167 474 personer mellan 15 och 24 år i Sverige. Många gånger behandlas unga som en homogen grupp och viktiga skillnader glöms bort eller utelämnas. Generella beskrivningar av hur generationer fungerar och särskiljer sig är otillräckliga. Ungdomsmålgruppen är för snabbrörlig, mångfacetterad och komplex för det!

Unga beskrivs ofta inom undersökningsbranschen som en målgrupp som är extra svår att nå, något som riskerar att innebära att ungas röster inte hörs i rapporteringen av opinions- och marknadsundersökningar. Under valåret 2022 bygger Demoskop och Aftonbladet upp en särskild ungdomspanel – Framtidspanelen – för att förstå dagens unga och förmedla deras uppfattningar och berättelser vidare.

Framtidspanelen ska så långt som möjligt spegla målgruppen.

Vill du gå med i Framtidspanelen? Följ i så fall den här länken.
Givetvis är du helt anonym i undersökningarna.

Vill du veta mer om Framtidspanelen?

Vänligen kontakta:

Pelle Ahlin Olofsson, pelle.ahlin@demoskop.se

Anton Landehag, anton.landehag@demoskop.se


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet