Kontakta oss
Företagande Nyhet

Avvaktande optimism bland företagare

SEB:s Företagarindikator för mars 2021 visar en försiktig optimism hos landets företagare då den har ökat med en enhet under den senaste månaden, från 12 till 13 enheter. Företagarindikatorn är ett balansmått som tas fram genom att ta andelen som uppger en positiv utveckling minus andelen som uppger en negativ utveckling.

Varje månad genomför Demoskop Företagarindikatorn för SEB. Den bygger på 600 intervjuer med enmansföretagare om bland annat deras syn på omsättning, likviditet, arbetstid och vilka förväntningar som finns på framtiden. I den senaste mätningen undersökte vi även drivkrafterna bakom att starta egen verksamhet och vilket stöd som man hade då man startade verksamheten. Undersökningen genomfördes under perioden 16 – 25 februari.

Läs mer här och ladda ner rapporten här. 


Ytterligare inom: Företagande

Visa alla inom: Företagande