Kontakta oss
Företagande Nyhet

Företagarindikatorn oktober 2023

Oförändrade förväntningar bland egenföretagare

Företagarindikatorn, som visar företagares syn på verksamheten de kommande tre månaderna, är oförändrad den här månaden och ligger kvar på plus 7 enheter. I undersökningen ökar två av de tre ekonomiska indikatorerna varav en nu är positiv. Arbetstiden ökar från minus 4 till plus 1 och omsättningen ökar från minus 8 till minus 4 medan likviditeten minskar från minus 2 till minus 5. Det visar oktober månads Företagarindikator.

I samarbete med SEB genomför Demoskop varje månad undersökningen Företagarindikatorn. Undersökning bygger på cirka 600 webbintervjuer om enmansföretagares syn på omsättning, likviditet, arbetstid och framtidsutsikter. Den senaste undersökningen genomfördes under perioden 15-25 september. Du kommer till pressmeddelandet här och rapporten finner du här.

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden är oförändrad på 26 procent. Även andelen företagare som tror på en negativ utveckling ligger kvar på samma nivå som föregående månad, 19 procent. Andelen som tror på oförändrad utveckling ökar däremot från 52 procent till 53 procent. Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på 7 enheter, vilket är samma nivå som förra månaden.

De ekonomiska utsikterna är dystra inför vinterhalvåret men trots det står företagarna stadigt och håller i sin relativt positiva syn. Riksbankens senaste räntebesked kom under mätperioden och har därmed inte fått fullt genomslag. Däremot skulle det inte vara överraskande ifall räntehöjningen endast får ett begränsat genomslag på egenföretagarna som historiskt visat sig stå emot det högre ränteläget väl, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, ökar två av tre indikatorer. Även dessa mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Arbetstiden ökar från minus 4 till plus 1 medan omsättningen ökar från minus 8 till minus 4. Likviditeten minskar från minus 2 till minus 5.

– Arbetstiden tenderar att stiga under hösten och denna månad är inget undantag, dock halkar både omsättning och likviditet efter något och befinner sig fortfarande på negativa nivåer. Möjligen kan det återspegla den oförändrade framtidssynen och att ekonomin nu går in i ett lugnare tempo, säger Américo Fernández.


Ytterligare inom: Företagande

Visa alla inom: Företagande