Kontakta oss
Företagande Nyhet

Företagarindikator november 2022

Mer tudelad framtidstro bland företagarna

Företagares framtidstro går tillbaka för november månad från plus 1 till minus 1. Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar från 22 procent till 23 procent och de som tror på en negativ utveckling från 21 procent till 24 procent för företagarindikator november 2022.

Alla tre ekonomiska indikatorer ökar som kontrast. Likviditeten ökar från minus 2 till plus 6, den största ökningen bland de ekonomiska indikatorerna. Arbetstid ökar från minus 3 till 0 och omsättning från 0 till plus 2.

Varje månad genomför Demoskop Företagarindikatorn för SEB. Den bygger på drygt 600 intervjuer med enmansföretagare om bland annat deras syn på utvecklingen av omsättning, likviditet, arbetstid och vilka förväntningar som finns på framtiden. Undersökningsperioden var 19 till 31 oktober 2022.

Här kan du läsa mer om undersökningen.


Ytterligare inom: Företagande

Visa alla inom: Företagande