Kontakta oss
Företagande Nyhet

SEB:s Företagarindikator för augusti: Positiv vändning av företagares framtidstro

SEB:s Företagarindikator för augusti ökar med 10 enheter, från minus 3 till plus 7, en förändring efter flera månader av sjunkande optimism. Mätningen visar hur företagare tror att den egna verksamheten kommer utvecklas under de kommande tre månader.

Som tillägg till den generella utvecklingen omfattas även de ekonomiska indikatorerna omsättning, likviditet och arbetstid i mätningen. Där mäts hur företagarna upplever att omsättning, likviditet och arbetstid har utvecklats under den senaste månaden jämfört med tidigare månad. För augusti har samtliga ekonomiska indikationer försämrats jämfört med juli månad. Omsättning backar från minus 2 till minus 4, arbetstiden från plus 3 till minus 9 och likviditeten från plus 7 till plus 3.


Varje månad genomför Demoskop Företagarindikatorn för SEB. Den bygger på drygt 600 intervjuer med enmansföretagare om bland annat deras syn på omsättning, likviditet, arbetstid och vilka förväntningar som finns på framtiden. Undersökningsperioden var 15 till 24 juli 2022.

Här kan du läsa mer om undersökningen.


Ytterligare inom: Företagande

Visa alla inom: Företagande