Kontakta oss
Nyhet

En tydlig återgång till arbetsplats och affärer

Under den senaste veckan uppmättes en ny rekordnivå (+50) i balansmåttet mellan de optimistiska och pessimistiska uppfattningarna om den fortsatta utvecklingen av coronapandemin. Sjunkande tal när det gäller inläggningar på intensivvårdsavdelningar, dödsfall och att restriktionerna successivt lättar ligger sannolikt bakom den ökade optimismen, men inte heller den här gången är den fortsatta utvecklingen tydlig. Internationellt är antalet sjukdomsfall högre än någonsin och i jakten på vaccin är det mer bakslag än framgångar som rapporterats. Det går  ännu inte heller att spåra en mer långsiktigt uppåtgående trend. Nuvarande nivå var nästan uppnådd redan runt den 20 april, men nivåerna är fortsatt klart högre än i inledningsskedet. I perioder har skillnaderna i olika delar av landet, inte minst mellan storstadsregionerna, varit påtagliga, men vi är nu i ett skede där förväntningarna blivit mer lika.

Benägenheten att vidta åtgärder har under de senaste två veckorna varit klart i sjunkande. Bland annat är det färre, än vid något tidigare tillfälle i mätserien, som undviker arbetsplatsen och undviker andra affärer än mataffärer. Tydligt nedåtgående tendenser gäller även att undvika att går ut och roa sig, att undvika kollektivtrafiken, men här är det alltjämt en majoritet som vidtar de åtgärderna. Man börjar också umgås i allt större utsträckning och här hjälper sannolikt vädret till då man kan träffas utomhus. Om benägenheten att vidta åtgärder leder till bakslag så kan optimismen sjunka och åtgärder komma att vidtas på nytt. Om inte så är sannolikt utvecklingen mot en mer normal tillvaro påbörjad på bredare front.

Ladda ner den senaste rapporten här.
Vi frågor eller beställning, kontakta anders.lindholm@demoskop.se 
Vår internationella publicerade dashboard:


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet