Kontakta oss
Nyhet Samhälle och opinion

En majoritet är emot att Sverige ska införa Euron

En knapp majoritet om 53 är emot att Sverige ska införa Euron som valuta. Bland de som är emot att Sverige byter ut den Svenska kronan mot Euron, är de flesta starkt emot. 37 procent av svenskarna anser att det är ett ”mycket dåligt förslag” mot 16 procent som uppger att det är ett ”ganska dåligt förslag”. Nästan en fjärdedel, 23 procent, tycker att förslaget är bra, 13 procent anser att det varken är ett bra eller dåligt förslag och 11 procent är tveksamma.

Yngre anser att det är ett dåligt förslag att införa Euron i Sverige. Ju äldre man är desto mindre negativ är man. Endast en procent är positiv bland de allra yngsta och endast 1 procent anser att det är ett bra, ett ganska bra, förslag. Nästan två av tre av de yngsta tycker att det är ett dåligt förslag.

Om undersökningen

Undersökningen är gjord av Demoskop och publicerades i Dagens Industri inom ramen för Iniziopanelen som speglar svenska folket. Målgruppen är allmänheten 18 år och äldre. Undersökningen omfattar 1 239 intervjuer under perioden 28 december 2022 – 2 januari, 2023 och är genomförd som en webbundersökning.

Urvalet är pre-stratifierat och vägt på ålder, kön, region och parti i föregående val.

Frågan som ställdes var:

”Vilken är din åsikt om följande förslag? [Sverige bör införa euro som valuta]”

Mycket bra förslag
Ganska bra förslag
Varken bra eller dåligt förslag
Ganska dåligt förslag
Mycket dåligt förslag
Tveksam, vet ej


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet