Kontakta oss
Nyhet

Demoskops vd Karin Nelsson höll i årets Tore Daleniusföreläsningen

Tore Dalenius var en av de internationellt riktigt stora på det område som brukar benämnas ”survey sampling”.

Han insåg tidigt den klassiska teorins begränsningar. Han förstod att det fanns fler felkällor än urvalet och hur skulle man hantera alla andra praktiska svårigheter som statistiska undersökningar innebär. Hur kan teorin ”omfatta” alla de fel som påverkar tillförlitligheten?

1957 avlade Dalenius doktorsexamen. Titeln på doktorsavhandlingen ”Sampling in Sweden”, innebar ett mycket stort steg framåt för användningen av stickprovsundersökningar. Hans karriär delades mellan Sverige och USA. Han började i Sverige vid Statens bränslekommission 1942 och var därefter anställd vid Cornell University, USA, Uppsala universitet, Socialstyrelsen, Statistiska centralbyrån, US Bureau of the Census och Stockholms universitet där han verkade som professor med särskild inriktning på offentlig statistikproduktion. Han avslutade sin bana som professor vid Brown University i USA.

Surveyföreningen arrangerar varje år Tore Daleniusföreläsningen till hans minne. I år höll Demoskops vd Karin Nelsson föreläsningen på temat Lybergkonferensen i Tore Dalenius anda. Se Tore Daleniusföreläsningen här.


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet