Kontakta oss
Nyhet

Demoskop och Beyond Research lanserar Omvärldsrapporten

Demoskop och Beyond Research lanserar den nya prenumerationstjänsten Omvärldsrapporten – en gemensam trend- och omvärldsanalysrapport. I det första numret är temat hur väljare känner och tänker inför valet och valrörelsen som helhet. Rapporten binder samman kvalitativa insikter från fokusgrupper med kvantitativa mätningar för att skapa en helhetlig förståelse av väljarnas syn på valet 2022.  Beyond Research och Demoskops respektive expertområden inom kvalitativa och kvantitativa mätningar gör att rapporten kan erbjuda både makro- och mikroperspektiv i aktuella trender och omvärldsfrågor.

Summering av det första numret av OmvärldsrapportenDet här kan prenumeranter förvänta sig av Omvärldsrapporten:

  • Trend- och omvärldsanalyser baseras traditionellt på stora kvantitativa mätningar som mäter förändringar på makronivå. Det som emellertid inte mäts är hur målgruppen känner och tänker kring dessa förändringar och fördjupande insikter den eller de kan erbjuda.
  • Den stora bredd av uppdragsgivare och projekt vi arbetar i gör att vi tidigt identifierar tydliga teman, strömningar och trender.
  • Den kvalitativa metoden gör att vi ringar in människan bakom statistiken och lägger till ett nytt perspektiv.


Vid prenumeration får prenumeranter tillgång till:

  • Kartläggningen från 2 digitala fokusgrupper som möts under 6 tillfällen per år, där identifierade aktuella teman och trender i samhället diskuteras.
  • Möjlighet att följa gruppdiskussionerna live via länk.
  • De kvalitativa insikterna kvantifieras av Demoskop vilket stärker analysen och ger en helhetsbild och stark grund för resultatet.
  • 6 rapporter/år – redaktionellt upplagd och läsvänlig rapport, cirka 15 sidor som innehåller analys av kvalitativt och kvantitativt resultat.

I nästa nummer av Omvärldsrapporten kommer vi att titta närmare på temat privatekonomi. Hur tänker och känner svenskar kring hur omvärldsläget påverkar deras privatekonomi, och vad är det som driver de rekordmånga unga människor som börjat spara i aktier?

Första numret av Omvärldsrapporten går att få tillgång till helt kostnadsfritt. För vidare prenumeration är kostnaden per nummer 10 000: – exkl. moms.

För fler frågor, intresse av ett kostnadsfritt förstanummer eller intresseanmälan gällande prenumeration, kontakta:

Demoskop
Anton Landehag
anton.landehag@demoskop.se
073 522 5220


Beyond Research
Lena Mattsson Axman
lena@beyondresearch.se
073 053 41 13


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet