Kontakta oss
Nyhet

De nya vanorna – det gör svenskarna under krisen

Två av tre tillbringar mer tid framför teven under coronakrisen. Men mer än en av tio har skaffat sig en ny hobby, och sällskapsspelandet har ökat, visar en ny undersökning från Demoskop.
Coronakrisen och Folkhälsomyndighetens riktlinjer påverkar samhällets alla delar. Minskat resande, färre personliga möten och att arbeta på distans, eller att inte arbeta alls, är några av de förändringar som slagit igenom på bred front. En ökad isolering och mer tid över till aktiviteter borde därför medföra nya vanor. I avsikt att kartlägga vanorna under coronakrisen har Demoskop genomfört en undersökning bland allmänheten.
· Två av tre (65 procent) har under den senaste perioden tittat på filmer och serier. Det är den enskilt vanligaste aktiviteten under coronakrisen, och här har skett en ökning med 9 procentenheter.
· Att gräla med närstående (11 procent) eller främlingar (3 procent) tillhör inte de vanliga sysslorna, men här kan anas en viss ökning mot normalåret. Att benägenheten att gräla har ökat är kanske inte så överraskande med tanke på de slitningar som lätt uppstår när människor tvingas leva tätt på varandra under en längre tid.
· De aktiviteter som minskat mest dramatiskt i omfattning är umgänge med närstående (från 62 till 29 procent) och vänner (från 57 till 21 procent). En markant tillbakagång gäller även för arbete (från 59 till 48 procent). Att vardagen ser väsentligt annorlunda ut är uppenbart om man också beaktar att en betydande andel nu arbetar på distans.
Bland vanor som har förändrats och nämns spontant är de vanligaste svaren att man på olika sätt valt att hålla avstånd till andra människor och att man tillbringat mycket tid hemma. Andra vanor som förändrats under den här perioden är exempelvis AW-över nätet, att man druckit mer alkohol, att man försöker få ihop ekonomin med day trading, många fler digitala möten, nya inköpsrutiner av mat då man istället går till affären när det är lite folk, eller köper över nätet, studier inom det egna yrkesområdet. Nya plattformar som Teams har också flyttat fram positionerna, inte minst då många nämner att de arbetat hemma. Det är också vanligt att man spritat, inte bara händerna utan också föremål i hushållet.
Anders Lindholm, Senior Advisor
anders.lindholm@demoskop.se


Ytterligare inom: Nyhet

Visa alla inom: Nyhet