Kontakta oss
Publikationer

Insight Communities är den snabbast växande researchtrenden

Insight community, Online Community, MROC…. Metoden som ligger i topp i den senaste GRIT-rapporten från Greenbook har många namn. Men vad är det för något som många talar om just nu?

Idéen är enkel. Man samlar en utvald grupp av användare eller kunder i ett slutet online-forum där man är med i undersökningar och aktiviteter, ofta kring ett företag, varumärke eller organisation. Syftet är att samla insikter från engagerade kunder eller användare och använda dessa till snabba och agerbara affärbeslut.

Idag produceras data snabbt i realtid och i stora mängder. En webbplats eller en app producerar hela tiden nya data där den digitala transformationen skapar en förväntan på att man skall kunna agera snabbt. Här får traditionella survey-undersökningar svårare att hävda sig. Tiden från idé till affärsbeslut är lång, ofta flera veckor. Svarsfrekvenser går ned och det blir svårare att skapa bra, representativa urval.

Det är här en Insight Community kommer in i bilden. Gruppen består av människor som är nära din produkt eller din verksamhet. De är engagerade och har gått med just för att de vill påverka. Det höjer svarsfrekvenser och kvaliteten på svaren. Det bygger också lojalitet. I en Insight Community visar man som avsändare att man tar sina kunder eller användare på allvar och att man bryr sig om feedback.

I en Insight Community kan man snabbt testa en idé eller en produkt på en grupp engagerade användare som man sen kan skala upp. För att få igång en diskussion kan man starta med några snabba frågor. Kunniga online-moderator arbetar med att driva frågeställningarna djupare – litet som i en fokusgrupp, fast med många fler deltagare. Detta ger fler dimensioner än de svar man får i vanliga surveyundersökningar.

Det går snabbt att testa en idé. I en välskött community kan man testa en idé och få insikter på ett par timmar när det gäller en mindre fråga om verksamheten eller om en ny finess i en produkt. Men många väljer att låta frågeställningar löpa under en längre tid, ofta uppdelat i mindre moment och aktiviteter.

En Insight community fyller dessutom två syften på en gång. Den ger både insikter och lojalitet. Samtidigt som företaget eller organisationen får värdefulla insikter så bygger man också lojalitet bland användarna. Genom att kontinuerligt dela med sig av insikterna till medlemmarna visar man att deras synpunkter nått fram. Medlemmarna känner sig utvalda då de kanske får testa koncept eller tycka till om produkter innan de blivit verklighet. I en organisation eller i ett företag kan medlemmarna, eller de anställda, känna sig delaktiga i utvecklingen eller i förändringsprocesser.

Inom vilka områden kan man då använda en Insight Community? Ja, för att använda en sliten klyscha, endast fantasin sätter gränser! Men några vanliga områden finns i denna info-grafik:

Inizio har drivit Insight Communities åt både stora och små företag eller organisationer under flera år. Vi har samlat på oss mycket erfarenhet i hur man bygger communities och hur de fungerar.


Ytterligare inom: Publikationer

Visa alla inom: Publikationer