Väljarbarometern

Vi ger en kontinuerlig bild av vilket parti den svenska allmänheten skulle rösta på om det var riksdagsval idag.

Vi ger en kontinuerlig bild av vilket parti den svenska allmänheten skulle rösta på om det var riksdagsval idag

Under mer än ett decennium har vi månatligen intervjuat allmänheten om vilket parti de skulle rösta på i nuläget. Avsikten är att fånga de aktuella opinionsvindarna och att bedöma hur politiska utspel, så kallade affärer eller andra väsentliga händelser påverkar opinionen.

Värderingar är den viktigaste utgångspunkten för hur man röstar. Samtidigt kan sägas att väljarna över tiden blivit alltmer lättrörliga. Det finns en tendens att sak- och personfrågor får större betydelse i relation till värdegrunden. Partiernas exponering under valrörelsens sista fas blir därför alltmer väsentlig. Det begränsar möjligheterna att göra tillförlitliga prognoser långt innan det faktiska valet. Avsikten är alltså inte att förutspå valresultatet, utan att mäta hur stödet för partierna ser ut just nu.

Vår väljarbarometer hittar du genom att klicka här

Så här gör vi

Aftonbladet/Demoskops väljarbarometer bygger vid varje undersökningstillfälle på åtminstone 2 000 intervjuer med den röstberättigade allmänheten 18 år och äldre som samtidigt går att nå via epost. Intervjuerna genomförs online och svarspersonerna kommer från två olika källor.

Den första källan är ett urval från Iniziopanelen. Urvalet bygger på prestratifiering utifrån ålder och kön som motsvarar befolkningen i riket enligt SCBs folkräkning.

Demoskop har en dagligt pågående datainsamling. Varje dag skickar vi ut ca 500 inbjudningar till denna dagliga mätning. Varje dag innehåller också en första och en andra påminnelse till tidigare inbjudningar. Formuläret skiftar över tid och innehåller olika frågor om dagspolitiska ämnen. Formuläret innehåller *alltid* frågor om vilket parti man skulle rösta på om det vore val idag (väljarbarometer). När vi sedan bestämmer oss för en undersökningsperiod kommer vi således att ”få med” svarspersoner som direkt besvarat formuläret och medlemmar som behövt en eller två påminnelser för att besvara detsamma.

Datainsamlingen pågår vanligtvis under en veckas tid för att säkerställa intervjuer genomförda både på veckodagar samt under veckoslut.

När en medlem har blivit utvald till en specifik enkät, får hen en markering i vår databas som gör att hen inte får en ny inbjudan inom en viss förutbestämd tid. Demoskop tillämpar alltså karantänsregler för deltagande. Skälet är att slumpen inte ska göra att man får för många inbjudningar till att medverka i undersökningar på kort tid, dvs en hög uppgiftslämnarbörda.

Den andra källan är kommer från en webbrekryterad panel. Urvalet görs med befolkningsrepresentativa kvoter på respondenternas kön, ålder, utbildning och geografisk fördelning. Denna panel rekryteras genom ett samarbete mellan drygt 400 webbplatser. Webbplatser med sociodemografiska besöksprofiler som är underrepresenterade i panelen söks upp aktivt. Panelrekryteringen från en webbplats pågår normalt en gång om året. En besökare tillfrågas inte mer än en gång. Till denna panel är det inte möjligt att anmäla sig till på eget initiativ.

Resultatet vägs på kön, ålder, utbildning, och parti i föregående riksdagsval (i skrivande stund 2018).

Dela: